Online archiv

Kategorie: VZTAHY

Rozhovory digidětí s rodiči

Jan Kršňák , PD 9/2023
Obýváme technologické krajiny a tyto krajiny zároveň osidlují naše nitro. Vstupujeme do světa a svět vstupuje do nás. Nejsme ostrovy, tvoříme síť vztahů v oceánu života. Chceme-li pochopit situaci digidětí, musíme znovu promyslet biologické i psychologické představy o fyzických a duševních podobách člověka.

Oidipus reloaded

Řecký mýtus o Oidipovi vypráví o tragédii potomka, který nezvládl touhu po moci a po zakázaném sexuálním vztahu. Příběh byl zpopularizovanou psychoanalýzou zjednodušen, a tak se zapomnělo na to, že pojednává ještě o jiných důležitých věcech. Psychoanalytik MARTIN MAHLER poodkrývá několik méně běžných souvislostí.

Toxicita ve vztahu

PD 2/2023
Výzkumy ukazují, že většina lidí má v určitém životním období partnera, který jim škodí. Označit viníka nebývá složité, ale vždy je potřeba zaměřit se i na toho, kdo takové chování přijímá. Jak dynamika toxického vztahu funguje a proč v něm člověk zůstává?

Strach ze seznamování

PD 2/2023
Samota je pro většinu z nás těžká. Vyhýbáme se jí. A psychologické průzkumy potvrzují, že pokud žijeme v dobrých vztazích, jsme šťastnější, zdravější a mnohdy i úspěšnější. Jenže najít vhodného partnera nebývá jednoduché.

Po rozvodu

PD 2/2023
V žebříčku nejvíce stresujících událostí řadí odborníci rozvod na druhé místo. Jak se s ním vyrovnat?

Tělesnost a sexualita

PD 1/2023
Když se řekne psychoanalýza, lidé si často představí něco zastaralého a snad i trochu úchylného. Je to možná proto, že zásadní roli při zrodu této metody hrála lidská sexualita.

O vztahové psychoanalýze

PD 1/2023
Vztahová psychoanalýza je moderní a v mnohém provokativní směr, který v zástupcích tradičnějších psychoanalytických škol probouzí rozporuplné emoce. JAKUB KUCHAŘ představuje některé pilíře této metody – vzájemnost, nehierarchický přístup a otevřenost nečekaným vztahovým situacím vedoucím k hlubokým momentům setkání.

Dotýkat se nejen slovy

PD 12/2022
Pro udržení harmonických mezilidských vztahů je důležitá nejen správně zvolená verbální komunikace, ale i fyzický kontakt. Jak funguje metoda DEAR MAN a proč je zdravé držet se za ruce?

Ve spárech nenávisti

PD 11/2022
Negativní emoce ztěžují komunikaci a jsou zraňující. Co s nimi? Pokud jsme se ocitli v situaci plné nedorozumění a nevraživosti, můžeme překonat odpor a pokusit se o pochopení protivníkova chování i svých vlastních vnitřních pohnutek.

Jdou rodinné a pracovní vztahy dohromady?

PD 11/2022
Podle psychologa Bernda Schmida má každý z nás tři světy: soukromý, profesní a organizační. V jejich rámci zastáváme určité role. Je možné tyto role úspěšně kombinovat? Jednoznačná odpověď neexistuje.

Psychologické hry

PD 11/2022
Transakční analýza je propracovaná teorie osobnosti, sociálního chování a komunikace. Celosvětově se využívá v psychoterapii, poradenství, edukaci a organizacích. Jedním z jejích pilířů je rozbor psychologických her, které přibližuje psycholožka RENATA NOVOBÍLSKÁ.

Komunikace s dětmi by nás měla bavit

PD 11/2022
Přehnané rodičovské ideály nás mohou vést k dlouhým rozhovorům s dětmi, které nikam nesměřují, a někdy dokonce zhoršují náš vzájemný vztah. Jak do takových vyčerpávajících výměn nezabřednout?