Toxicita ve vztahu

Výzkumy ukazují, že většina lidí má v určitém životním období partnera, který jim škodí. Označit viníka nebývá složité, ale vždy je potřeba zaměřit se i na toho, kdo takové chování přijímá. Jak dynamika toxického vztahu funguje a proč v něm člověk zůstává?

Téma toxicity je čím dál rozšířenější, i data ukazují, že se nejedná o okrajovou záležitost. Namátkou: ve studii provedené společností Mental Health America uvedlo 84 procent žen a 75 procent mužů, že měli v jistém okamžiku toxického partnera. V České republice máme menší množství dostupných dat, přesto například organizace, které se zabývají pomocí obětem domácího násilí, zaznamenaly v roce 2020 až šedesátiprocentní nárůst poptávky po svých službách. 

Data se tedy shodují, že většina lidí měla partnera, který velmi škodil jejich osobní pohodě. Avšak říkáme-li A, odvažme se říct i B. Jestliže více než tři čtvrtiny lidí mají zkušenost s toxickým člověkem, jednoduchými počty dojdeme k tomu, že možná i my sami jsme pro někoho byli oním toxickým partnerem, nebo si to alespoň náš bývalý nebo bývalá myslí. 

Placená zóna