Po rozvodu

V žebříčku nejvíce stresujících událostí řadí odborníci rozvod na druhé místo. Jak se s ním vyrovnat?

Základní podmínkou pro zdravý vývoj a vpravdě lidské bytí je domov. Není to jen místo, kde se můžeme schovat před světem a nepřízní počasí. Domov netvoří stěny na určité adrese. Tvoří jej především vztahy. Blízkost, důvěra, ochrana, přijetí, možnost spolehnutí se na druhého, pocit, že na život nejsme sami. Patří k němu také konfliktní situace, které však nevedou k opuštění a zavržení. To všechno jsou různé projevy základního fenoménu lásky, bez níž se nám nedaří dobře. Neprospíváme.

Dospělí obyvatelé domova by v něm měli tyto podmínky nejen sami zakoušet, ale především jeden pro druhého vytvářet. A to zejména pokud jsou v rodině děti. Žádný vztah, žádný domov se neobejde bez péče. Zažila jsem jen málo lidí, kteří by blízkost druhých ve svém životě nepotřebovali. Lišila se spíš jen míra a forma této potřeby a zároveň míra strachu z ní.

Placená zóna