Online archiv

Vydání: 5/2016

Na co myslí kumštýři

5/2016
POSLEDNÍ SLOVO MILANA PETRÁKA

FOTO - FOTO MĚSÍCE

5/2016

O duši a o sexu s Martinem Hollým

Marie Těthalová, 5/2016
Psychiatr a sexuolog Martin Hollý strávil část svého dětství za plotem malé slovenské psychiatrické léčebny, kterou vedl jeho otec, a když mu bylo patnáct, chtěl se podle svých slov stát bačou. Rodiče ho ale poslali na gymnázium. V současné době je ředitelem Psychiatrické nemocnice Bohnice. Rok jsem s ním spolupracovala na knize vydané v dubnu v nakladatelství Portál.

Terapie za školou aneb Ve „škole pro dospělé“

5/2016
Nedávno jsem jela oblíbenou rezidenční oblastí kolem Berounky a místní silnici lemovaly každých pár metrů billboardy s reklamami: „Komunitní školka naplňuje individuální přístup k dětem“, „Svobodná a inovativní škola chce inspirovat děti a rodiče“, „Škola pro život učí děti samostatně myslet“… Jak by se asi prezentovaly vzdělávací organizace pro dospělé, napadlo mě.

Co je hypnóza? Kdo ví...

5/2016
Kdekoli zmíním, že „dělám hypnózu“, ihned slyším žádost, abych „TO“ předvedl. Spousta lidí se – možná i díky různým efektním vystoupením v divadlech či v televizi – touží naučit ovlivňovat druhé lidi tak, aby dělali bizarní věci, plnili jejich přání či koupili jejich výrobky, anebo chtějí umět „číst myšlenky“ druhých lidí.

Rozdělená společnost: Jsi nácek, nebo neomarxista?

5/2016
Ještě donedávna bylo v Česku zvykem, že si lidé navzájem nadávali způsobem apolitickým. Zákopovou válku v podobě dobromyslného pošťuchování spolu vedli vegetariáni a masožrouti, kavárenští povaleči a kulturisté či Brňáci a Pražáci.

Jak obelstít jet lag

red, 5/2016
Plánujete cestu přes více než tři časová pásma? Pak vás patrně postihne jet lag, pásmová nemoc. Dochází při ní k „rozhození“ biologických hodin a provázejí ji poruchy cyklu spánku a bdění. Za režim spánku a bdění jsou odpovědné naše vnitřní biologické hodiny, které jsou řízeny z hypotalamu, části mozku, která je zodpovědná také za produkci spánkového hormonu melatoninu. Jeho uvolňování přes den potlačuje sluneční záření, které dopadá na sítnici lidského oka. S příchodem soumraku naopak dochází ke zvýšené tvorbě melatoninu, který je nezbytným předpokladem kvalitního spánku. Lidské tělo si časem zvykne na pravidelné střídání dne a noci, což se projeví i v pravidelném vylučování melatoninu. Problém ovšem nastává, když se posuneme o několik časových pásem na východ či na západ. Organismu potom nějakou dobu trvá, než se přeřídí podle nového denního řádu. Přechodný zmatek biologických hodin se projeví poruchami spánku a bdění. Obecně se dá říci, že jedinci cestující na východ mají problém večer usnout a ráno vstát. Cestovatelé putující na západ naopak pociťují ospalost ve večerních hodinách a ráno se velmi brzy budí. Příznaky jet lagu se však různí. Velkou roli hraje rozdílná schopnost adaptace biologických hodin každého z nás. Podstatný je také věk a fyzická zdatnost cestovatele. S adaptací na nové časové pásmo mají častěji větší problém starší lidé. Kromě poruch spánkového cyklu se pásmová nemoc projevuje také snížením tělesných a duševních schopností, únavou, bolestmi hlavy, podrážděností či zažívacími obtížemi a nechutenstvím. U disponovaných osob může být jet lag i spouštěčem deprese. Pásmová nemoc je naštěstí přechodný problém, biologické hodiny se během několika dnů přizpůsobí novým podmínkám. Nejnáročnější situaci jsou vystaveni lidé, kteří přilétají z velké vzdálenosti na relativně krátkou dobu, například na vědecké sympozium, konferenci, obchodní či politické jednání na jiném kontinentě. S ohledem na fakt, že nejde o dovolenou, ale o pracovní cestu, na níž se zpravidla očekává vysoké pracovní nasazení, je zvlášť vhodné pokusit se projevům pásmové nemoci předejít.

Proč se smějeme

5/2016
Proč? Seriál o tělesných projevech a pocitech, které si často neumíme vysvětlit

Co se Karel snažil skrýt?

5/2016
Profesor Emanuel Vlček prozkoumal v roce 1976 ostatky císaře a krále Karla IV. tak důkladně, že žádná další tajemství o sobě Karel IV. touto cestou nejspíš už nevydá. Na jeho lebce i kostech najdeme následky zranění, které vypovídají o jeho poměrně bujarém mládí a zálibě v turnajích. Jedním z nich je dobře vyhojená sečná rána směřující od levého nadočnicového oblouku přes kořen nosu pod pravou očnici. Následkem bylo mírné vychýlení nosních kůstek trochu doprava. „Zajímavé je, že z vyhojené jizvy musel mít kožní jizvu, docela nápadnou, která ovšem na žádném dobovém portrétu není zaznamenána,“ konstatuje v časopise Forum profesor Radomil Čihák, který se v prostorách Anatomického ústavu 1. LF UK účastnil tehdejšího výzkumu ostatků. Portrétisté tedy Karlovy jizvy retušovali. Těžké zranění s doživotními následky je patrné na dolní čelisti. Zhuštění kosti a její povrchová vrstva napovídají, že bradová část čelisti byla vylomena a vražena dovnitř, důsledkem bylo i odlomení kloubů spojujících čelist se spánkovou kostí. Deformace při srůstu pak vytvořily dojem horního předkusu. K úrazu došlo zřejmě při některém z rytířských turnajů, Karel patrně utrpěl ránu dřevcem do brady. Z historie víme, že Karel byl v roce 1350 čtyři měsíce nemocen a příčina se tajila – k pečlivě budovanému Karlovu obrazu se evidentně důvod úrazu nehodil. Úder do brady způsobil zvrácení hlavy, úraz páteře a krvácení do páteřního kanálu, jež způsobilo čtyřměsíční ochrnutí všech končetin. Úraz zanechal i změny v podobě deformace Karlovy páteře v krční a bederní oblasti. Uzdravení z tehdy téměř fatálního zranění svědčí jednak o zkušenosti tehdejších ranhojičů (odborníci se domnívají, že patrně italských), jednak o Karlově houževnatosti a pevné vůli. Výrůstky z dolního okraje sedacích kostí do okostice pro změnu dokazují, že tato část těla byla hodně otlučená o sedlo – král na svých četných cestách Evropou jezdil na koni. I další Karlovy kosti vypovídají o zraněních – zlomenina levé loketní kosti s nálezem v oblasti růstové chrupavky dokládá, že k úrazu došlo časně, zřejmě kolem 15. roku Karlova života. Zhojenou zlomeninu měl i na levé lýtkové kosti, úder patrně utrpělo i koleno. V drobných kůstkách ruky jsou zjevné následky dny. „O Karlovi je známé, že prsty trénoval. Když dával audience, řezal při tom proutky. Tím vlastně cvičil a rehabilitoval, protože dnové záchvaty jsou velmi bolestivé,“ vysvětluje profesor Čihák. Celkově svědčí skelet o tom, že náš nejvýznamnější panovník byl silný a zdravý, i zuby měl v době své smrti všechny a prakticky zdravé, jen s masivní abrazí, která byla na zubech typická až do 19. století. „Při mletí mouky mlýnskými kameny se do ní dostávala kamenná drť, jež zuby obrušovala. Díky tomu na nich nebyly kazy, protože se zubovina vždy zbrousila do čerstvého materiálu,“ vysvětluje Radomír Čihák.

Seznamte se: Pan Karel Lucemburský

5/2016
Jaký člověk vlastně byl náš „otec vlasti“? Jaký by měl psychologický profil? Odpověď je obtížná nejen proto, že nemůžeme nikoho, kdo ho opravdu znal, vyzpovídat, ale především kvůli tomu, že mentalita středověkého člověka se propastně liší od té naší…

Zábavná cesta k sobě

5/2016
Pokud jste kreativní a rádi si hrajete, tenhle test je přesně pro vás. Nejde o žádné složité nebo nudné odpovídání na otázky, kreslení grafů nebo doplňování obrazců. Tohle je daleko zábavnější. Pohodlně se usaďte do křesla a zasněte se. Nelamte si příliš hlavu s tím, zda odpovídáte logicky, o to v testu nejde.

Květen

dak, 5/2016
Na květen připadá 35 svátků, výročí, mezinárodních i evropských dnů od seriózních až po více či méně bizarní. V některých dnech tedy můžeme slavit víckrát. Jistě netřeba zmiňovat Svátek práce, zajímavý je i Mezinárodní den svobody slova, který připadá na 3. května, vyhlášený v roce 1991 Reportéry bez hranic a Unesco, především na paměť novinářů, kteří zemřeli při práci v ohniscích bojů. 5. květen je jedním z dnů, které se nesou ve znamení zdraví a hygieny, slaví se, mimo jiné, i Mezinárodní den hygieny rukou vyhlášený WHO v roce 2005. Nejspíš vás napadne, že osvětová kampaň je třeba především v rozvojovém světě, nicméně zdravotníci soudí, že základní zásady je užitečné připomenout i u nás – mytí rukou je totiž tak notoricky známé a banální téma, že ho máme občas tendenci podcenit. 15. květen je Mezinárodním dnem rodiny, vyhlášeným Valným shromážděním OSN v roce 1994. Nemusíme zrovna bádat nad tím, je-li, či není rodina dnes ještě základem státu, ale spíš si připomenout, čím je rodina pro nás samotné. Ta primární, v níž jsme vyrostli, i ta, kterou máme, nebo bychom chtěli založit sami. 17. května je Mezinárodní den informační společnosti. V roce 2006 jím chtěla OSN zvýšit povědomí o vzdělávání a přístupu k informacím prostřednictvím internetu – stačilo deset let a mnohé z nás napadne, jestli bez všepřítomných IT vymožeností občas nebylo líp… Ale geekové všech zemí, tedy IT nadšenci, si něco takového rozhodně nemyslí, dokonce se spojili a vyhlásili 25. květen jako Geek Pride Day. Tentýž den označujeme jako Pomněnkový den. Symbol pomněnky, říkající „nezapomeň na mě“, upozorňuje na Mezinárodní den ztracených dětí, tedy na děti v nesnázích, které se staly obětí sexuálního obtěžování, týrání, které se doma bály tak, že utekly, nebo byly z nejrůznějších důvodů uneseny. Vznikl v roce 1983 u USA. A nakonec z bohatého diáře vytrhneme ještě 31. květen, Světový den bez tabáku, vyhlášený WHO v roce 1987. Pokud se vám nepodařilo skončit s kouřením po novoročním předsevzetí, možná najdete nový impulz, třeba díky návštěvě odvykací poradny, které určitě nabídnou pomoc kuřákům v řadě tuzemských měst a obcí.