Výstava dětských obrázků

Zima je pro všechny děti důvodem k radosti. Nejinak je tomu i u nás. Děti ze tříd Sluníček a Písmenek se nadšeně zapojily do tvoření děl v rámci výstavy Zima a Ledové království, kterou vyhlásilo Městské kulturní středisko Třebíč.  Děti ze třídy Sluníček společně vytvořily obraz zimní krajiny, děti ze třídy Písmenek plastiku postav z pohádky Ledové království. Svými nápaditými výrobky tak naše děti přispěly k výzdobě prostor, ve kterých se v době výstavy konal městský karneval. Poděkování patří také rodičům dětí, kteří přispěli věnováním potřebných materiálů.

Eva Trandová a Veronika Šloufová

MŠ U Obůrky, Třebíč

Placená zóna