Efektivní a partnerská komunikace školky s rodiči

Rodina a škola – to jsou dva světy, které stojí za to propojit. Pro fungující vztah, společný svět, je třeba péče a zájem obou stran. Bez vzájemného respektu, dialogu a spolupráce se neobejde.

A protože někteří pedagogové tvrdí, že kontakt s rodiči je na jejich práci to nejtěžší a nejvíc stresující, podívali jsme se, jak to funguje v různých školkách. Nechte se inspirovat tipy, jak navázat vztahy s rodiči a jak zlepšit komunikaci ve školce!

Principy kvalitní komunikace se školou a pravidla

Společný zájem na nejlepším fungování a maximálně možných výsledcích dítěte je základním principem, na kterém můžete vystavět pravidla vzájemné komunikace. Spolupráce rodičů a učitelů musí vycházet z rovnoprávného vztahu obou stran. V takovém světě je pak radost vyučovat i učit se. 

Nastavování pravidel komunikace školy a rodiny je vhodné začít už před nástupem dítěte do školy a pak toto opakovat vždy na začátku dalšího školního roku. Účelem setkání před nástupem dítěte do školy je poznat se navzájem, navázat přátelský, otevřený vztah, získat důležité informace o dítěti, zjistit vzájemná očekávání a společně s rodiči pracovat na pravidlech vzájemné spolupráce a komunikace.

Předpokladem pro úspěšnou spolupráci s rodiči je klima otevřenosti, bezpečí, důvěry, možnosti vyjádřit se a projevit se. Problém ve vztazích způsobuje obvykle problém s komunikací. Aby tato byla kvalitní, je třeba, aby byla pro obě strany otevřená a transparentní. Jaké jsou nejčastější výtky směřující na školky?

  • Že rodina a školka (škola) jsou příliš jasně oddělené instituce. Setkávají se a komunikují, až když vyvstane nějaký problém.
  • Že rodina má být aktivní, jen když to školka uzná za vhodné, jinak se jí dění ve školce nemá týkat.
  • Že rodiče dostávají od pedagogů jednostranné požadavky, úkoly a doporučení. Nejedná se o dialog, a očekává se, že rodina upraví svou výchovu podle nich.
  • Školky i školy sice pořádají více společných akcí než dříve, rodiče však i nadále bývají pasivními účastníky, nečeká se od nich zapojení, už vůbec ne přátelství a partnerství. Setkávání je spíš formální.

Pokud chcete změnit tyto zažité stereotypy, pojďme se podívat, jaké principy je třeba zavést. I když to dá to trochu práce, určitě se vyplatí!

  1. Informování

Rodiče chtějí a mají vědět, jak se dítěti ve školce daří a jak se rozvíjí, co mu jde a nejde, a to ve vztazích i v učení. Nebuďte jen poslem špatných zpráv, rodiče jistě ocení i běžné či příjemné informace jako silné stránky a úspěchy jejich dítěte, způsoby výuky a vzdělávací filozofie školy nebo informace o tom, jak postupovat při domácí přípravě. Samozřejmě je náročné komunikovat se všemi rodiči, ale vyplatí se to. Pokud je komunikace s rodiči pravidelná, z rodičů se nestanou pouze obránci dítěte a z vás není jen zvěstovatel špatných zpráv. Škola se zároveň může dozvědět o tom, co se děje u dítěte doma, aby mohla případně reagovat.

  1. Vysvětlování

Rodiče mají rozumět tomu, co a proč se ve školce děje, jakými metodami jejich děti učíte… Představte rodičům filozofii školky a připomínejte její zásady. Komunikace s rodiči by měla být transparentní. Rodiče by měli vědět, na koho se mohou se svými dotazy a informacemi obracet. Dokumenty a informace ze strany školy by měly být snadno dohledatelné.

  1. Pozorování

Nechte rodiče nahlédnout do skutečného života školky, nejen při slavnostních příležitostech, ale i v rámci běžného dne. Rodiče se dosud dostali do školky jen první školní den, při třídních schůzkách a při besídkách. Školka ale nemá být nedobytná pevnost! Znalost prostředí otevře rodičům více oči a zvýší porozumění případným záležitostem ve školce. Zároveň jim pomůže objevit některé společné souvislosti a styčné body s výchovou jejich dětí v prostředí rodiny, čímž naváže na zodpovědnost rodičů a na sdílení této zodpovědnosti s mateřskou školou za celkový výchovný proces.

Placená zóna

-red-