Jak velký je Vesmír

V jihočeské krajině v obci Ktiš, mezi šuměním stromů a zpěvem ptáků, se nachází naše mateřská škola. Jsme místem, kde se setkávají děti ve věku od dvou do sedmi let, aby objevovaly svět kolem sebe.

Sestavování výchovně-vzdělávacích programů pro tak rozmanitý věkový rozsah není lehkým úkolem. Naše priorita číslo jedna je vytvořit prostředí, kde se děti cítí bezpečně a kde se budují pevné sociální vazby mezi nimi.  V tomto ohledu jsou pro nás klíčové kolektivní projekty, které nejenže podporují spolupráci mezi dětmi, ale také jim umožnují prozkoumat podstatu daného tématu. Jeden z našich nedávných projektů, pojmenovaný „Jak velký je Vesmír“, nám otevřel dveře do nekonečných prostorů kosmu. Toto fascinující téma jsme začali prozkoumávat již v loňském druhém pololetí.

Spolupráce s rodiči při našich projektech je neocenitelná, neboť spojením sil v práci s dětmi dosahujeme mnohem silnějších prožitků. Tato forma spolupráce má zásadní vliv nejen na atmosféru a vztahy mezi školou a rodinami, ale také na samotný rozvoj dětí. „Spolupráce s rodiči v tomto ohledu má obrovské přínosy, kterých si nesmírně vážíme. Má to pozitivní dopad na celkovou pohodu v našem prostředí a významně ovlivňuje rozvoj našich malých objevitelů,“ sdělil s úsměvem vedoucí učitel mateřské školy, Oskar Arce.

Placená zóna

-red-