Jádrová přesvědčení: co nás zbytečně zatěžuje

„Abych byl šťastný, musím být úspěšný ve všem, s čím se setkám!" – „Abych byl šťastný, musím být uznáván vždy všemi lidmi!" – „Nemohu žít bez lásky!" – „Pokud se mnou někdo nesouhlasí, znamená to, že mě nemá rád!" – „Měl bych být vždy schopen všechno zvládnout sám!" – „Všichni mi musí stále pomáhat!" – „Nikomu se nedá věřit!" – „Všichni mě musí stále poslouchat!" To jsou jen některé příklady jádrových přesvědčení, která mají za následek to, jak se cítíme, jaké emoce prožíváme a jak vnímáme svět kolem nás. Vznikají v dětství a provázejí nás na nevědomé úrovni nepozorovaně celý život.

Placená zóna

Šárka Kubcová