Připrav se na úspěch

Přemýšleli jste někdy nad tím, proč někteří lidé jdou v životě stále vpřed, mají rádi výzvy a přijímají je s radostí? Proč vyhledávají nové příležitosti? Proč se po neúspěchu znovu zvednou? A proč je to u jiných naopak? Souvisí to – mimo jiné – i s nastavením našeho myšlení. Můžeme ho mít buď „zafixované“, anebo „otevřené“. A můžeme takovou výbavu předat už našim dětem a tím ovlivnit jejich život.Carol Dwecková, světově uznávaná psycholožka Stanfordské univerzity, se celý život věnuje výzkumu a sledování faktorů, které přispívají u dětí k jejich následnému celoživotnímu zdaru, úspěchům a spokojenosti. Její výzkumy prokázaly, že to, v co věříme, a způsob, jakým smýšlíme, má prokazatelný vliv na růst našeho mozku. Získala stejné výsledky jako například výzkumy meditace, které prokázaly, že mozek roste se soustředěným úsilím a při překonávání obtíží. Nejsou to tedy jen naše schopnosti a talent, které přispívají k úspěchu, ale také způsob smýšlení a od toho odvislý přístup, který máme při řešení úkolů a výzev. Carol Dwecková identifikovala dva velmi odlišné způsoby myšlení, které označila jako „fixed mindset“ neboli pevné, limitované, fixní myšlení a „growth mindset“ neboli růst podporující myšlení, růstové nastavení mysli. Placená zóna

Šárka Kubcová