Když mozek spolupracuje s počítačem

Propojení lidského mozku s počítači se zatím odehrává na velmi jednoduché úrovni, která dovoluje výměnu nekomplikovaných informací. Budoucnost však patří koncepci, která začlení mozek do počítačových sítí jako jejich organickou součást. Co nám můžou tyto systémy přinést a čím nám hrozí?

Propojení počítače s lidským mozkem už dávno není doménou autorů sci-fi a zařízení pro komunikaci mezi mozkem a počítačem pronikají z výzkumných laboratoří do každodenního života. Povely vysílané z mozku do počítače usnadní život ochrnutým lidem, protože jim dovolí ovládat nejen samotný počítač, ale jeho prostřednictvím i nejrůznější přístroje a zařízení. Tetraplegik tak může například ovládat exoskelet připevněný k jeho bezvládnému tělu a díky tomu se pohybovat bez cizí pomoci. Významných úspěchů dosahuje vývoj robotických protéz ovládaných přímo povely z mozku. 

Stačí pomyslet, a…

Řada odborníků je přesvědčena, že nejprogresivnější trendy směřují od zařízení zprostředkujících výměnu informací mezi mozkem a počítačem (od tzv. „brain- computer interface“ čili zkráceně BCI) k zařízením zapojujícím mozek člověka přímo do tzv. cloud computingu. Pro tento typ komunikace razí označení „brain-to-cloud interface“ čili zkráceně BClI. 

Cloud computing zpřístupňuje přes internet služby či programy uložené na vzdálených serverech. Pro uživatele je nejdůležitější, že k nim mají na dálku velmi snadný přístup. Nemusí si kupovat ani složitý software, ani náročný hardware, ale pronajmou si je pro daný úkol. Uživatel tak získává přístup k výkonným počítačům a důmyslnému, průběžně zdokonalovanému softwaru, Na tyto nástroje by se sám nikdy nezmohl a ani by je nikdy plně nevyužil. 

Autoři vize BClI předpokládají, že se lidský mozek promění v jeden z nástrojů pro přímé využívání cloud computingu. Uživatel už nebude potřebovat počítač, tablet či chytrý telefon. Jeho mozek se stane integrální součástí celého systému. Stačí, když člověk pomyslí na danou službu, a ta se mu „na přání“ zpřístupní. 

Placená zóna

Jaroslav Petr