Máme věřit intuici?

Lidová moudrost velí: „Dvakrát měř a jednou řež.“ Nepřináší ale někdy lepší výsledek rozhodování vedené čirou intuicí? A jakou roli v tom hrají naše předchozí zkušenosti a znalosti problému?

Americký psycholog Michael Pratt z Boston College má jasno. „Intuice pomáhá lidem k rychlým a úspěšným rozhodnutím. Zvláště to platí o otázkách, v kterých jsme nasbírali větší zkušenosti. V těchto případech neplatí hojně rozšířený názor, že intuitivní rozhodování není tak účinné, jako když si sednete a všechno si nejprve analyticky rozeberete.“


Kdy se rozhodnout intuitivně?


Pratt podpírá své přesvědčení výsledky experimentů, v kterých dával dobrovolníkům na první

pohled jednoduché úkoly. Měli například při sledování záznamu basketbalového zápasu rozhodnout během pár vteřin, jak obtížná je v dané situaci pro hráče střela na koš. Dobrovolníci s osobní zkušeností z basketbalu odhadovali obtížnost hodu na koš velmi přesně i bez dlouhého rozmýšlení. Jejich hodnocení se v zásadě nelišilo od názoru profesionálních basketbalových trenérů. Když však dostali čas na „důkladné zamyšlení“, přesnost jejich odhadu výrazně poklesla. Dobrovolníci bez zkušeností se rozhodovali stejně úspěšně, ať už spoléhali na intuici, nebo si odpověď důkladně promýšleli. V obou případech se mýlili stejně často jako zkušení dobrovolníci, kteří dostali příliš mnoho času na rozmyšlenou.


Pravidlo, že lidé se zkušenostmi se při intuitivním rozhodování mýlí méně často, než když mají na řešení stejného problému dost času, platí podle Pratta i pro rozhodování v reálných životních situacích. Podnikoví manažeři, kteří působí v podniku dlouho a vypracovali se na vedoucí pozici tvrdou prací od píky, se podle Pratta nemusí bát intuitivního rozhodování. Během své profesní dráhy nasbírali dostatek zkušeností, které při rychlém řešení problémů podvědomě zohlední. Naopak manažeři, kteří jsou ve své pozici krátce nebo dlouho působili v jiném odvětví, by si měli každé rozhodnutí důkladně rozmyslet.

Placená zóna

Jaroslav Petr