Vyřeš úlohy a zachraň svět

Propojení dobrodružných příběhů s matematickými úlohami nabízí kniha Matematická dobrodružství britského autora Williama Pottera, někdejšího basáka v indie-rockové skupině, dnes úspěšného tvůrce publikací o vesmíru, historii nebo výtvarném umění.

V každé kapitole Matematických dobrodružství najdeme samostatný příběh s úlohami, které čtenáři při četbě řeší. V samém závěru knihy jsou pak zařazeny správné odpovědi.


Docent Nula

V prvním příběhu se setkáme se třemi superhrdiny z města Počátku. Ti bojují proti docentu Nulovi, který plánuje nechat celé město zmizet. Dětský čtenář pomáhá superhrdinům dopadnout docenta Nulu tím, že řeší různé početní úlohy a hlavolamy nebo luští tajné kódy. V této kapitole si čtenář řešením úkolů procvičí především početní operace (sčítání, odečítání, násobení, umocňování), procenta, dělitelnost, doplňování číselných řad, slovní úlohy a čtení hodnot z grafu. Vyskytují se zde i méně tradiční úlohy, různé doplňovačky, šifry, číselné diagramy a římská čísla. 

Druhý příběh má nádech tajemna. Hlavní hrdinou je Anna Kadabra, čarodějná detektivka, a Cleo, malá oživlá sfinga z dob faraónů. Na rozdíl od předchozí kapitoly se zde objevuje více geometrických úloh. Některé úlohy procvičují znalost osové souměrnosti, mnohoúhelníků a stupňové míry. Poprvé se zde vyskytují zlomky a desetinná čísla. Zajímavá je též číselná pyramida, do které děti dosazují chybějící čísla. 

Placená zóna

Zora Mašatová