Online archiv

Kategorie: Pro učitele

Ředitel roku

Jan Nejedlý, 4/2019
Začalo to symbolicky školním zvoněním. V sídle vzdělávací společnosti Tutor v pražském Karlíně byly na konci března slavnostně vyhlášeny výsledky ankety Ředitel roku, jejímž mediálním partnerem se stal časopis Rodina a škola.

Škola jako firma

Jan Nejedlý, 4/2019
Je možné řídit školu jako firmu, jak se občas ozývá na školeních či v různých příručkách pro ředitele?

Ty jsi jednička!

Daniela Kramulová, 3/2019
Kdo by nesouhlasil s tvrzením, že každý potřebujeme zažít v práci pocit úspěchu? Jelikož pro děti je pracovním prostředím škola, měly by stejné pocity zažívat v ní. Umíme je ale adekvátně pochválit a povzbudit?

Tvořivost do každé hodiny

Přemysl Doležal, 3/2019
V rámci vyučovacího procesu je pro potřeby 21. století nezbytné zařazovat podněty podporující kreativitu žáků. U jednotlivých technik vedoucích k podpoře tvůrčího přístupu je potřeba zohlednit věk, skupinovou dynamiku žáků a možné bariéry stojící v rozvoji této dovednosti.

Nejoblíbenější dětská kniha

3/2019
Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského vyhlašuje již 26. ročník ankety o nejoblíbenější knihu pro děti a mládež vydanou v uplynulém roce. Vyplněné anketní lístky můžete posílat do 25. března 2019 (viz www.npmk.cz). Akce s podtitulem „Suk – čteme všichni“ je celostátní anketa dětí, učitelů a knihovníků školních a veřejných knihoven. Cílem je upozornit pedagogickou i ostatní veřejnost na nové tituly v oblasti dětské literatury a zároveň postihnout čtenářské preference dětí. Akce je pojmenována po profesoru Františku Václavu Sukovi, předním pedagogovi, který založil studijní knihovnu literatury pro mládež. Tato knihovna dnes nese název Sukova studijní knihovna literatury pro mládež, a je speciální částí knihovních fondů Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského

Filmotéka pro učitele

3/2019
Dokumentární snímky, přednášky, filmy i filmové týdeníky – to vše nabízí učitelům projekt EduEdu, který vznikl na střední filmové škole ve Zlíně.

Učte se šachy ve škole

Jan Nejedlý, 3/2019
Královská hra prospívá lidské mysli v mnoha směrech. Posiluje dovednosti potřebné při řešení problémů, zvyšuje jazykové, matematické, paměťové schopnosti, pěstuje kritické a kreativní myšlení. Hře šachu se lidé mohou učit různými metodami, jednou z nich je internetová aplikace LearningChess. Šachový svaz ČR poskytl v loňském školním roce zdarma licence této aplikace pro 1075 jednotlivců ve 44 školách a licence pro 922 jednotlivců ve 38 oddílech. Program umožňuje vyučujícím, trenérům i učitelům sledovat pokrok svých svěřenců a flexibilně reagovat na jejich potřeby. A jaká je metoda výuky? Na rozdíl od zastaralých internetových systémů je rozsah tréninku v programu LearningChess širší než obvyklá otázka: „Jaký tah byste nyní zahráli?“. Vše je prezentováno humorným a hravým způsobem. Krátká vysvětlení a otázky pomáhají k pochopení základů teorie a šachové taktiky. Materiál je podpořen ilustracemi a animacemi. U každého problému je k dispozici několik nápověd. Pokud i přesto nemůžete přijít na správné řešení, máte možnost si správnou odpověď vyžádat. Bližší informace, jak se zdarma zapojit do systému LearningChess, získáte na adrese sekretariat@chess.cz.

Chcete lepší známky? Sedněte si dopředu!

Jan Nejedlý, 3/2019
Kde sedíte, když jste ve škole? Vybíráte si spíše zadní lavice, nebo si sedáte dopředu? Řada výzkumů prokázala, že u zkoušek si nejlépe vedou studenti, co sedí v předních lavicích.

Bojí se školy jezdit do ciziny?

Jan Nejedlý, 3/2019
Chystá se vaše škola na zahraniční zájezd? Ovlivňují výběr destinace obavy z terorismu, brexit nebo jiné faktory? Začali jste kvůli tomu jezdit do jiných zemí? Je vůbec mezi rodiči a žáky ještě zájem o zahraniční cesty se školou?

Dohlížet a trestat

Daniela Kramulová, 2/2019
Tělesné tresty byly v českých školách oficiálně zakázány v roce 1870. Jak tedy mají dnešní učitelé a vychovatelé nehodná dítka trestat?

Jak odstraňovat překážky tvůrčího myšlení

Přemysl Doležal, 2/2019
Každý dobrý učitel chce být kreativní – a tutéž uvolněnou tvořivost by rád viděl i u svých žáků. Při snaze o tvůrčí přístup ovšem může narazit – jak u sebe, tak u dětí – na určité překážky. Pojďme se podívat na takové pomyslné bariéry a ukázat si některé techniky, jak se jich zbavit.

Hra s dobrými otázkami

2/2019
Dobré otázky = dobrá demokracie. Tak by se dalo shrnout poselství Hry s dobrými otázkami, kterou lze využít v hodinách občanské nauky, dějepisu a jazyků.