Online archiv

Kategorie: Pro učitele

Deset let se ŠVP

Jan Nejedlý, 10/2019
Jak po letech hodnotíte existenci Školního vzdělávacího programu (ŠVP)? Pomohl vám lépe koncipovat skladbu učiva, nebo to byla pro vás jen další úřední formalita?

Sametová Zatlanka

Radek Aubrecht, 9/2019
Není mnoho lidí, kteří by snad neznali satirickou scénku Oldřicha Kaisera a Jiřího Lábuse, v níž oba známí herci předvídají, jaké budou jednou ne-znalosti studentů o 17. listopadu 1989. Takto jsme u nás na škole dopadnout nechtěli.

MÝTY A FAKTA O MONTESSORI

9/2019
Montessoriovská škola je alternativní výchovně vzdělávací program, který u nás nachází stále více uplatnění doslova od jeslí až pod střední školy. S nárůstem popularity tohoto pedagogického směru roste mezi laickou veřejností i kvantum mýtů, které fenomén montessori opřádají. Vybrali jsme deset z nich, jež se snažíme uvést na pravou míru.

Za katedrou v čínské škole

9/2019
Mým dočasným působištěm se stala Čína, konkrétně třída anglické jazykové školy ve městě Huzhou nedaleko Šanghaje u pobřeží Východočínského moře. Angličtině jsem se tu po šest měsíců snažila přiučit žáky základních škol.

Matematika se Speedmatem

Jan Nejedlý, 9/2019
Speedmat vznikl v roce 1998 jako počítačový program pro procvičování základního učiva matematiky a jednoduchých početních operací v časovém limitu. Po dvaceti letech vývoje zůstává podstata stejná, tj. spočítat v časovém limitu správně co nejvíce příkladů a na závěr se pobavit či poučit u vtipného hodnocení.

Sametová revoluce ve škole

Jan Nejedlý, 9/2019
Jakým způsobem si vaše škola nebo vy jako učitel připomenete 30. výročí sametové revoluce? Považujete nějakou formu připomenutí této události za přirozenou, nebo spíše za nemístnou politizaci školy?

Literatura v kostce

Petr Kukal, 8/2019
Osvědčená sendvičová metoda psaní recenzí radí začít pozitivy, pak zmínit případná negativa a pozitivy zase skončit. Recenzentovi dává takový postup možnost vyslovit i své pochybnosti a rozpaky a současně se vyhnout riziku, že bude působit jako zahořklý, povýšený snob. Já tak ovšem klidně působit budu; jediný sendvič, který z recenze na Literaturu v kostce – učebnici plus čtyři čítanky mohu uplácat, je spíš rýžovým závitkem: Pozitivní vrstva je tak tenká, že je přes ni vidět.

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA NA NAŠÍ ŠKOLE

Radek Aubrecht, 8/2019
Mediální gramotnost Čechů je velmi nízká, jak zjistily nedávné průzkumy. Respondenti měli problém s analýzou obsahu mediálního sdělení a prokázali nízkou znalost legislativy i vlastnické struktury médií.

Čeští studenti bodovali v Jižní Koreji

8/2019
V jihokorejském Tegu proběhla Mezinárodní olympiáda věd o Zemi. Český tým zde získal celkem sedm medailí včetně dvou zlatých a zařadil se tak mezi nejúspěšnější družstva na olympiádě.

O létání a jiných snech Petra Síse

Jan Nejedlý, 8/2019
Pražské Centrum současného umění DOX zahájilo podzimní sezonu výstavou O létání a jiných snech ilustrátora, grafika a autora knih pro děti Petra Síse. Příběhy, které tvůrce přenesl do svých knih, jsou takřka vždy o svobodě – o jejím hledání, ztrátě a především důležitosti.

U nás v kabinetu

Jan Nejedlý, 8/2019
Máte recept na to, jak vycházet s kolegy v kabinetě? Máte nějaké kabinetní rituály nebo speciální vybavení této místnosti (bar, gauč…)? Neponouká kabinet tak trochu ke „kabinetní politice“?

Arcimboldo a vizuální gramotnost

7/2019
Vznik konceptu vizuální gramotnosti je spojen s nárůstem vlivu moderních technologií. Člověk musí disponovat souborem kritických nástrojů, které mu pomáhají předcházet manipulacím a zacházet s mocí obrazů. Logicky tento úkol padl na výtvarnou výchovu, která systematicky pracuje s vizualitou.