Pokusní králíci ve školní lavici

Děti se většinou do školy těší. Zkazí se teprve dlouhodobou školní docházkou. A nemalou měrou narážkami dospělých, kteří s oblibou děti straší: „Počkej, ve škole ti ukážou. Na druhém stupni tě srovnají…“ Proti tomuto rozšířenému návyku se jen těžko bojuje.

Malí prvňáci se o své učitelce baví většinou obdivně. Páťáky musí pedagog zaujmout, aby do svého dialogu vsunuli obdivný podtón. Deváťáci pak mají slovník týkající se učitelů veskrze nepublikovatelný. Dospívání či puberta si zde nepochybně vybírají svou daň.


Frustráti a badatelé

Procházka školními třídami by mohla být pro nezasvěceného zvenčí dost náročná. Pro věčné reformátory ale naopak poučná a inspirativní. Asi by je překvapilo, jak zásadní roli v přístupu ke škole a vzdělávání hraje věk dítěte. 

Mnohdy se mi zdá, jako by na tento fakt tvůrci nových školních vizí poněkud pozapomněli. Jejich problémy a přístupy jsou zprůměrovány věkem úředníků. Očekává se, že děti napříč celou školní docházkou budou přijímat jejich inovace stejně nadšeně jako prvňáčci tvrzení své paní učitelky. 

Pravidelné exkurze mezi děti školou povinné by leccos osvětlily i těm, co se vytrvale snaží udržet začátek školního vyučování na klasické osmé hodině. Za pozornost by jistě stálo i studium přestávek a trávení volného času. 

Placená zóna

Jitka Neradová