Online archiv

Autor: Jitka Neradová

Pokusní králíci ve školní lavici

Jitka Neradová, 7/2023
Děti se většinou do školy těší. Zkazí se teprve dlouhodobou školní docházkou. A nemalou měrou narážkami dospělých, kteří s oblibou děti straší: „Počkej, ve škole ti ukážou. Na druhém stupni tě srovnají…“ Proti tomuto rozšířenému návyku se jen těžko bojuje.

Sociální sítě učitelů

Jitka Neradová, 6/2023
Kritici sociálních sítí sázejí na špatnou kartu, když ze závislosti na virtuálním světě viní jen mladé lidi a děti. Měli by nakouknout i do mobilních návyků dospělých. A zejména pak pedagogů.

Husákova vnoučata

Jitka Neradová, 5/2023
Na středních školách nejsou místa. Mluví se o tom v poslední době často. Ano. Ví se to dávno. Řeší se to až nyní. Ale ty děti nespadly z nebe. Silné ročníky jsou tu už od mateřské školy. Tedy dobrých patnáct let na rozlousknutí oříšku. Nestalo se nic.

Vrtěti školním psem

Jitka Neradová, 5/2023
Diskusi o revizi základního a středního vzdělávání provázejí mediálně vděčné, silné a úderné výkřiky typu zrušme výtvarnou a hudební výchovu, zrušíme druhý jazyk a nakonec vás všechny zruší umělá inteligence…

S dějepisářem v kině

Jitka Neradová, 4/2023
Českého lva získal film o Myslivečkovi, kterého hudební Evropa zná jako božského Čecha. Uspěl i Arvéd, opět snímek o historické osobnosti, byť na rozdíl od Myslivečka záporné. A v nominacích se mihl i Žižka honosící se titulem historický velkofilm. Probudilo to ve mně otázku, zda má historický film místo ve výuce dějepisu.

Nadiktovat, zapsat, naučit

Jitka Neradová, 3/2023
Průkopníci nových trendů ve školství sázejí na špatnou kartu, když říkají, že frontální výuka je nemoderní. Měli by spíš vymezit, kdy ji vzít na milost. Přestože není in, děti frontálku mnohdy vyžadují.

Zdravý nemocný

Jitka Neradová, 3/2023
Mým cílem není rozebírat Molièra, byť od uvedení jeho stejnojmenné hry uplyne letos tři sta padesát let, a tudíž se nějaký oslavný text docela nabízí. Jen jsem si vypůjčila název slavné hry k zamyšlení nad nemocností studentů. A vůbec nad naším přístupem k tomu, jak být nemocní.

Příprava pro život

Jitka Neradová, 2/2023
V debatách o školství se často mluví o tom, že je třeba připravovat děti pro život. Nebo se hledí ještě dál. Je třeba je připravovat pro život v jednadvacátém století. Vždyť dnešní děti budou jednou vykonávat profese, které dosud ani neexistují. A škola je na ně nepřipravuje, protože se stále chystáme na minulou válku…

Těžký život šprta

Jitka Neradová, 1/2023
Titulek je záměrně zavádějící, zamyšlení bude opravdové. Šprta ve své úvaze totiž nechci vnímat vůbec pejorativně. Naopak. Zvolila jsem provokativní formu názvu, abychom učinili úlitbu bohu sledovanosti.

Sto roků v šachtě žil…

Jitka Neradová, 10/2022
Když slyším verše z titulku, hned mi automaticky naskočí pokračování Bezručovy agitky. Báseň jsme se kdysi učili na základní škole. Pamatuji si ji dodnes. I díky tomu jsem si mohla vychutnat vtipnou satiru pánů Černocha a Wimmera při jejich parodické recitaci tohoto opusu.

Jak nezabloudit

Jitka Neradová, 9/2022
„Musíš jim ukázat různé cesty,“ říkávala moje první paní ředitelka, když jsem si zoufala z protočených očí osmáků v Národní galerii. Ani v jiných galeriích či na výtvarných dílnách, jak se tehdy říkalo workshopům, to nebylo lepší. Zdálo se, že výtvarné umění děti prostě nebavilo.

Co vlastně učit?

Jitka Neradová, 8/2022
Nedávno se mě kdosi ptal, co je dneska důležité učit. Ne snad že bych nevěděla, co je obsahem současných rámcově vzdělávacích plánů, ale dumala jsem o tom, co je pro budoucnost dnešních dětí vlastně podstatné. Co je máme učit?