Nadiktovat, zapsat, naučit

Průkopníci nových trendů ve školství sázejí na špatnou kartu, když říkají, že frontální výuka je nemoderní. Měli by spíš vymezit, kdy ji vzít na milost. Přestože není in, děti frontálku mnohdy vyžadují.


Vnímám to jako problém. Nebo spíš zajímavý sociologický jev. Nejde o zkušenost stoprocentní, ale dost rozšířenou na to, aby se o ní mohlo diskutovat. Některé třídy prostě takřka vyžadují výklad, prezentaci, případně video – ovšem bez jeho rozboru. Nadiktovat, zapsat, naučit.

Skupinovou činnost vnímají jako signál k hlučnému dialogu. Samostatnou práci interpretují jako nepřipravenost učitele. Pociťují to jako volnou hodinu nebo čas, kdy se nic nedělá. Badatelská činnost je nebaví. Pracují jen někteří, ostatní hovoří o zmatku a zbytečné náročnosti. Diskusi pak doma interpretují jako – prokecanou hodinu.

Placená zóna

Jitka Neradová