Řízené čtení

Metodami aktivního učení podporujeme iniciativu žáků, zapojujeme jejich tvořivost a napomáháme k vlastní odpovědnosti za výsledek práce. Edukačních cílů dosahujeme na základě činnosti samotných žáků.

Poznatek, na nějž si žák přijde sám, je cennější než informace sdělená učitelem. Za pomocí metod aktivního učení rozvíjíme u žáků vnitřní motivaci. Učení tak děti více baví. U motivovaného žáka se probouzí zájem o dané téma, jež poznává více do hloubky. Žáci si z výuky odnášejí vědomí, že učení je smysluplná činnost přinášející uspokojení.

Metodami aktivního učení můžeme rozvíjet všechny klíčové kompetence podle RVP, čtenářskou gramotnost i různé druhy inteligence. V rámci výuky můžeme snadněji uplatňovat diferenciaci ve vzdělávání, tedy vyjít vstříc žákovým vzdělávacím potřebám. Každého žáka lze zapojit podle jeho možností, schopností a zkušeností. 

Placená zóna

PaedDr. Lucie Zormanová

Rovné příležitosti, o.s., Ostrava