Online archiv

Autor: Lucie Zormanová

Toxičtí rodiče

Lucie Zormanová, 6/2021
Každý rodič tu a tam selže. To však ještě neznamená, že je špatným rodičem. U některých se však objevují negativní vzorce chování trvalého charakteru. Právě tito rodiče by mohli v životě svých dětí napáchat nemalé škody.

Nemám hlavu na matiku!

Lucie Zormanová, 6/2021
Proč mají i chytré děti problémy s matematikou? Proč je tento předmět pro některé žáky natolik těžký, že před písemkou pociťují strach a počítají spíše s neúspěchem? Možná jsou příčinou slabé matematické dovednosti a možná je příčina ještě úplně jinde.

Tančete jako indiáni

Lucie Zormanová, 5/2021
Propagátor výrazového tance a pohybové terapie Rudolf von Laban inspiroval i učitele. Jeho techniky lze využít pro děti předškolního a mladšího školního věku.

Dva jazyky v jedné rodině

Lucie Zormanová, 2/2021
Za bilingvního je považován ten, kdo mluví dokonale dvěma jazyky na úrovni rodilých mluvčích. V České republice v současné době narůstá počet dvojjazyčných rodin. Jak probíhá bilingvní výchova?

Učte se číst jako indiáni

Lucie Zormanová, 1/2021
Polská pedagožka Irena Majchrzaková vytvořila tuto metodu v průběhu své práce s indiány kmene Czontoli v Mexiku. Později ji aplikovala na děti v Polsku a inspirovat bychom se jí mohli i my.

Škola, kde nikdo neprohrává

Lucie Zormanová, 9/2020
Škola bez poražených je jednou z mála pedagogických knih, která se nezabývá teoretickými koncepty, ale ukazuje praktické zkušenosti a radí, jak je uvést do každodenní školní reality.

Ukaž a vyprávěj!

Lucie Zormanová, 9/2020
Mnoho učitelů je přesvědčeno o tom, že distančně se dlouhodobě učit nedá, neboť tato výuka podle jejich názoru není natolik efektivní jako klasická prezenční. Bohužel se však budeme muset smířit s tím, že on-line výuka s námi bude i nadále. Proto bychom měli naplno využít potenciálu, který tato forma nabízí.

Mladí a neklidní

Lucie Zormanová, 7/2020
Attention Deficit Hyperactivity Disorder neboli ADHD je porucha s deficitem pozornosti a hyperaktivitou, která se projevuje impulzivním chováním dítěte, problémy s koncentrací i neobvykle a nepřiměřeně zvýšenou činorodostí.

Žáci darebáci

Lucie Zormanová, 5/2020
Každý učitel se během pedagogického působení setká s žáky, kteří mu nějakým způsobem narušují výuku. Na samém počátku je třeba si uvědomit, že ono rušivé chování patrně není zaměřeno vyloženě přímo proti učiteli a není ani výsledkem učitelova pedagogického selhání. Pravděpodobně jde spíš o způsob, kterým se nám žáci snaží něco sdělit. Jen si pro své sdělení vybrali poněkud nevhodný způsob.

Opuštěné manželky

Lucie Zormanová, 12/2018
Určitě znáte seriály jako Zoufalé manželky či Stepfordské paničky. Ale takové ženy žijí i mezi námi, v Česku. Mají úspěšné manžely, hezké domy a dost peněz. Přesto se jim říká „vdovy“. „Zelené vdovy“.

VIRTUÁLNÍ ŠRÁMY

Lucie Zormanová, 5/2015
KYBERŠIKANA JAKO PROBLÉM SOUČASNÉ RODINY

ČESKÝ UČITEL NA ZKUŠENÉ

Lucie Zormanová, 3/2015
V rámci projektu Učitelé na zkušené jsem navštívila několik školek a škol v Anglii a Nizozemsku. Ze stáží, které proběhly ve městech Lancaster a Leuwardeen, jsem si odnesla postřehy, o něž bych se chtěla podělit.