Pečlivka, akčňák, hloubal, idealista

Děti nejsou stejné, to si uvědomuje každý rodič. Pokud jde o práci ve škole, svého potomka můžete motivovat k učení nejlépe tak, že budete respektovat jeho osobnost.

V následujícím článku se opíráme o typologii Šárky Míkové, která v knize Nejsou stejné rozlišuje čtyři dětské typy. Když si uvědomíme, do jaké skupiny naše dítě patří, lépe porozumíme tomu, proč ho něco ve škole nebaví a proč v něčem naopak vyniká. Pochopíme také, jakým způsobem s ním pracovat, aby to lépe vyhovovalo jeho přirozenosti.  


Pravidelné dítě

Tyto děti potřebují stabilitu, předvídatelnost a spolehlivost. Rády tvoří podle předlohy, milují pravidla a samy upozorňují, když je někdo poruší. Potkají-li se s něčím důvěrně známým, cítí se v bezpečí. Vše nové je naopak zpočátku znejistí. Když začnou docházet do školy, pasují se nejprve do role pozorovatelů. Chtějí zjistit, jaká pravidla tam panují, než se samy zapojí. Pokud někdo pravidla porušuje, mají potřebu o tom říci dospělé autoritě, kterou vnímají jako stabilizační prvek. Nedělají to proto, že by chtěly žalovat. Chtějí se ujistit, že stanovená pravidla stále platí.  

Další potřebou těchto dětí je předvídatelnost. Potřebují vědět, co se bude dít v nejbližší budoucnosti. Špatně snášejí změny plánu. Třetí nezbytností je spolehlivost. Nejenže vyžadují, aby druzí plnili své závazky, ale také samy plní zadané úkoly. 

Tyto děti potřebují, aby jim dospělá autorita jasně řekla, co mají a nemají dělat, a poskytovala jim zpětnou vazbu. Tvořivé projekty, kdy mají zapojit fantazii, je nelákají. Vyžadují konkrétní zadání, nejlépe s ukázkou, jak by měl konečný výsledek vypadat. To však neznamená, že nemohou být ani trochu kreativní. Pokud dostanou strukturované zadání, může se i u nich rozvíjet tvořivost.

A jak se tyto dětí učí? Jelikož je lákají praktické činnosti a reálný svět, učí se hlavně pozorováním dospělých. Aby měly dobré studijní výsledky, potřebují časté opakování. Vyhovuje jim strukturovaná výuka s jasným rozložením učiva, které mají daný den zvládnout. Nejprve skončí jeden úkol, až potom začínají plnit druhý. Rády pracují s informacemi, jež si vyhledávají v různých zdrojích. Jsou velice systematičtí a pečliví. K pochopení abstraktního učiva potřebují konkrétní příklady. Nejlépe ze všech typů reagují na chybu. Jsou rády, že je dospělý upozornil a mohou si chybu opravit.

Akční děti

Tyto děti jsou velmi aktivní. Milují svobodu, a proto jsou pro ně vytyčené hranice výzvou k narušení. Je pro ně důležité, co je teď. Nejraději by dělaly pouze to, co je v danou chvíli nejvíc zaujme. Zároveň je pro ně těžké u započaté činnosti setrvat, snadno je odpoutá nový vjem. Jejich reakce jsou impulzivní. Nepotřebují plány. Změny je nevykolejí. Ve většině situací si poradí dík umění improvizace.

Pro tyto děti je obtížné osvojit si pravidla a dodržovat je. Pokud cítí, že jsou do něčeho nuceny, blokuje to jejich tvořivost. Když si mohou samy úkol vybrat, zasvětí dané činnosti mnohem větší úsilí. Přemíra řízené činnosti u nich může vést ke hromadění energie, jíž pak potřebují ze sebe uvolnit. 

Placená zóna

PaedDr. Lucie Zormanová

Rovné příležitosti, o.s., Ostrava