Co dělat, když dítě po rozvodu nechce chodit k druhému rodiči, nejčastěji otci, u něhož má trávit jednou za čtrnáct dní víkend? Druhý rodič ho nijak netrápí, jen se dítě u něj nudí, případně si nerozumí s jeho novou partnerkou. Má matka povinnost připravit dítě na setkání s otcem? Mají rodiče naslouchat přání dítěte, i když je v rozporu s rozhodnutím soudu o pravidelném styku rodiče s potomkem? Může v tomto případě pomoct dětský psycholog?

Popisovaná situace není tak složitá z právního hlediska, jako může být složitá po emoční stránce. Občanský zákoník z roku 2014 upravuje styk s rodičem po rozvodu v §887-891 tak, že rodič, který má dítě v porozvodové péči, je povinen dítě na styk s druhým rodičem řádně připravit, styk s druhým rodičem řádně umožnit a při výkonu práva osobního styku s dítětem v potřebném rozsahu s druhým rodičem spolupracovat. Paragraf 890 občanského zákoníku výslovně říká, že rodiče mají vůči sobě navzájem informační povinnost, tedy jsou si povinni vzájemně sdělovat vše podstatné, co se týká dítěte a jeho zájmů.

Placená zóna

Alena Večeřová Procházková