Vzdělávání učitelů ve Francii

Ve Francii se nestává, že by se na pedagogickou fakultu dostal někdo, kdo vlastně nechce učit. Pokud jde o dostupnost pedagogického vzdělání, univerzity nevypisují přijímací zkoušky, i když určitá selekce existuje. Výběr kandidátů je nejčastěji prováděn na základě dosavadních studijních výsledků či motivačních dopisů. Vzdělávání budoucích učitelů je bezplatné. Studenti hradí pouze administrativní poplatek, který činí několik stovek eur.

Ve Francii jsou učitelé vzděláváni na univerzitách a zároveň na vysokých školách, jež jsou nazývány ESPE, tedy Ècoles supérieures du professorat et de l´éducation (Vyšší škola učitelství a vzdělávání). ESPE zajišťují odbornou přípravu i teoretické vzdělávání učitelů. Připravují všechny pedagogy počínaje učiteli mateřských škol až po vysokoškolské kantory, rovněž také školní poradce a ostatní pracovníky. Na ESPE studují všichni společný základ, což umožňuje vytvořit propojenou komunitu. Provázanost se pak pozitivně odráží v pedagogické praxi a usnadňuje spolupráci mezi jednotlivými stupni vzdělávání. 

ESPE připravují magistry ve dvouletém studijním oboru, který následuje po získání bakalářského titulu. Příprava budoucích učitelů je založena na rovnováze mezi teoretickou výukou a pedagogickou praxí ve formě stáží ve školách a jiných institucích. Úkolem ESPE je zajišťovat počáteční přípravu studentů, dohlížet, aby začínající učitelé vstupovali do každodenní praxe saktuálními odbornými zkušenostmi, organizovat aktivity v rámci dalšího vzdělávání, realizovat pedagogický výzkum zaměřený na inovativní pedagogické metody, zprostředkovávat kontakt mezi výzkumem a praxí, rozvíjet mezinárodní spolupráci.

Placená zóna

PaedDr. Lucie Zormanová

Rovné příležitosti, o.s., Ostrava