Snění a básnění v ulicích Nymburka

Už od minulého měsíce můžete v ulicích Nymburka nacházet básně stočené do ruličky a zavěšené na nejrůznějších, leckdy i nečekaných místech. Na stromech v parcích, ve spárách zdí, přivázané k zábradlí mostů či k pouličním lampám.

„Pokud na některou z básní narazíte, přečtěte si ji a odneste domů,“ říkají knihovníci z tamější městské knihovny, kteří akci připravili v rámci festivalu Den poezie. Básně totiž nepatří jen do knihoven, ale také do ulic, kde se s nimi mohou setkat i ti, kdo sbírku poezie v životě nevzali do ruky. „Vybrali jsme pro vás to nejlepší ze současné české poezie. Chybět nesmějí básně regionálních autorů nebo bardů české poezie, jako je Jan Skácel a Václav Hrabě. Užívejte si podzim a naše (Bá)snění v ulicích Nymburka, jak se akce jmenuje. Básně budou v ulicích, dokud je lidé neotrhají,“ dodávají knihovníci. Součástí projektu se stal také poetický večer s básníkem Petrem Borkovcem či tvůrčí dílna pro děti s básníkem a textařem Robinem Králem.

Jan Nejedlý