Online archiv

Kategorie: Nápady a inspirace

Další stránku otoč nosem…

Jiří Lacman, 1/2019
Pokud děti říkají, že je nebaví knížky, možná jen neví, jaké knížky dnes vycházejí. Pojďme si představit několik trendů v žánru dětské literatury.

Znáte montessori mafii?

Jan Nejedlý, 10/2018
Nebojte, nejde o děti vzdělávané podle principů italské pedagožky Marie Montessori, které by po nocích přepadaly chodce a obíraly je o peněženky. Pojem „montessori mafie“ se – byť s nadsázkou – používá ve světě pro absolventy této alternativní školy, kteří zakotvili na vysokých postech různých firem, případně je sami založili, a daří se jim je inovovat, a tím i generovat zisky. A protože jich je už opravdu hodně, hovoří se přímo o mafii. Patří sem kupř. zakladatelé Wikipedie, Googlu nebo Amazonu. Dále třeba vědec Andrew McFee, teoretik managementu Peter Drucker, herci George Clooney či Helen Huntová, houslista Joshua Bell či třeba Julie Child, průkopnice televizních kuchařských show (ať už si o těchto pořadech myslíme cokoli, jsou prostě úspěšné). Montessori vzděláním prošel také například i spisovatel Gabriel García Márquez nebo Jacqueline Kennedy-Onasisová. Není pádnější odpovědi pedagogickým kverulantům, než si zařídit podobnou mafii!

Angličtina v galerii

Zora Mašatová, 9/2018
Pražská Národní galerie vydala pozoruhodnou mezioborovou učebnici, která čtenáře souběžně seznamuje s výtvarným uměním a základy anglického jazyka.

Kdo vzpomíná, dvakrát žije

Jan Nejedlý, 9/2018
V duchu tohoto motta si na zdravotnické škole v Ústí nad Labem připomněli 100. výročí vzniku republiky. Akce, jež byla určena žákům, rodičům i široké veřejnosti, se zaměřila na obor, který se zde studuje. Co tedy na návštěvníky čekalo? Mohli se změřit, zvážit a na základě toho jim byl vypočítán BMI. Z kapky krve mohli zjistit hladinu glykemie v krvi. Pozornost budily pomůcky, které navodily stavy, s nimiž se potýkají staří lidé, jejichž život je ovlivněn nadváhou, špatným zrakem a sluchem. V dalších prostorách se přítomní seznámili se základy anatomie a ověřili si vlastní znalosti lidského těla. Navštívit bylo možné i areál dentální hygieny či laboratoře hematologie a klinické biochemie. Odvážní si vyzkoušeli práci s defibrilátorem. Pokud byli návštěvníci zmoženi, bylo možné relaxovat v učebně psychologie nebo se nechat namasírovat od žáků oboru masér za doprovodu příjemné hudby a vůně vonných olejů. Ne nadarmo se ústecká „zdrávka“ pyšní titulem Nejlepší zdravotnická škola roku 2017.

Žonglování

Šárka Kubcová, 7/2018
Žonglování s míčky je relaxace, která zlepšuje koordinaci a postřeh. A nejen to. Podle vědců se díky žonglování zvětšuje počet spojení mezi jednotlivými oblastmi mozku, a tak se zvětšuje jeho kapacita. Už po roce tréninku žonglování s míčky nebo s diabolem se může výkon mozku zvýšit až o 30 %!

Malí včelaříci

ŠÁRKA KUBCOVÁ, 7/2018
Když vybíráme kroužek pro svého potomka, zajímá nás, zda bude dítě v zodpovědných rukách. Co když ale existují kroužky, kde naopak vaše dítě bude tím, kdo bude mít zodpovědnost za osud někoho druhého? Hledáte pro dítě aktivitu, která ho bude nejen bavit, ale i vzdělávat a kultivovat jeho vztah k přírodě? To vše a mnohem víc nabízí kroužek včelařství.

5 x knihy k dějepisu

Jan Nejedlý, 7/2018
Nová rubrika 5x má inspirovat učitele i rodiče. Napoprvé jsme se zaměřili na knižní novinky, které z nových úhlů osvětlují nedávnou dobu socialismu, která se stále prořezává do naší přítomnosti.

Tak trochu jiná dívčí literatura

7/2018
Rozvod, postižení, šikana, pěstounská péče, úmrtí blízkého člověka, ale i láska, přátelství a naděje. To jsou témata románů pro dívky (a nejen pro ně) z pera Angličanky Jacqueline Wilsonové. Tato autorka totiž nepíše tuctovou dívčí literaturu. Píše o životě bez příkras, a proto se její příběhy vymykají běžné žánrové produkci.

Naplánujte si školní rok

Veronika Zavřelová, 7/2018
Zapomenutá on-line registrace školních obědů, fronta v papírnictví, dva ztracené svačinové boxy, jiný sešit na geometrii a špatné barvy na výtvarku – a to je teprve začátek září! Jak se letos popasovat s organizačními nástrahami školního roku?

Lesní družiny

7/2018
Jak uspořádat kampaň pro veřejnost, zorganizovat dobročinnou sbírku oblečení nebo průzkum mezi občany – takové dovednosti se studenti učí díky projektovému vyučování, které dnes využívá už řada učitelů k výuce průřezových témat. Pokud ale hledáte celoroční projektovou aktivitu, která může prostupovat většinou předmětů a zároveň přispět k tomu, že se globální témata stanou nejen součástí výuky, ale i života vaší školy, zapojte se do projektu Světová škola. Světové školy jsou místem, kde se studenti pod vedením učitelů aktivně zabývají světovým děním, snaží se hledat a řešit lokální problémy s širším přesahem a globální souvislosti tu tvoří přirozenou součást kultury školy i výuky. Mateřské, základní i střední školy mohou během ročního projektu usilovat o získání prestižního titulu Světová škola. Do dalšího ročníku se můžete hlásit do 30. září přes web www.svetovaskola.cz

Chcete být světová škola?

Jan Nejedlý, 7/2018
Jak uspořádat kampaň pro veřejnost, zorganizovat dobročinnou sbírku oblečení nebo průzkum mezi občany – takové dovednosti se studenti učí díky projektovému vyučování, které dnes využívá už řada učitelů k výuce průřezových témat. Pokud ale hledáte celoroční projektovou aktivitu, která může prostupovat většinou předmětů a zároveň přispět k tomu, že se globální témata stanou nejen součástí výuky, ale i života vaší školy, zapojte se do projektu Světová škola. Světové školy jsou místem, kde se studenti pod vedením učitelů aktivně zabývají světovým děním, snaží se hledat a řešit lokální problémy s širším přesahem a globální souvislosti tu tvoří přirozenou součást kultury školy i výuky. Mateřské, základní i střední školy mohou během ročního projektu usilovat o získání prestižního titulu Světová škola. Do dalšího ročníku se můžete hlásit do 30. září přes web www.svetovaskola.cz

Video pohlednice se loučí

Jan Nejedlý, 7/2018
Už po sedmnácté proběhla celostátní soutěž v anglickém jazyce Send a postcard, navazující na projekt Video pohlednice z mého města. První místo porota letos udělila snímku Folk Customs and Traditions in Břeclav z břeclavské ZŠ Slovácká. Soutěž tímto ročníkem končí. Cílem organizátorů soutěže bylo zpopularizovat využívání videokamery při výuce cizích jazyků. Sami v devadesátých letech zažili, jak silně natáčení videa žáky k učení se jazykům motivuje. Jak řekl ředitel Jaroslav Vodička z pražské ZŠ Mládí, která soutěž organizovala: „Soutěž byla sondou do českého školství a naznačila, jaká je úroveň výuky angličtiny v našich školách. Přes určitý pokles kvality nynějších soutěžních snímků oproti minulé dekádě se dá říci, že soutěž mnoha žákům a studentům ve výuce pomohla a učitelům dala impulz, jak obohatit metody výuky jazyků. Věříme, že učitelé budou videokameru při své výuce používat i nadále.“