Štěpánka je pořád na nervy

Štěpánka Jislová se pohybuje na zdejší kulturní scéně zhruba dekádu. Její první větší práce se datuje do roku 2016, kdy zpracovala scénář Pavla Kosatíka pro komiksovou sérii Češi – Jak Beneš ustoupil Hitlerovi.

Rok nato vydala svou bakalářku z plzeňské Fakulty designu a umění, komiks Klášter Nejsvětějšího srdce. Ani jedno, ani druhé sice moc nepřesvědčilo. Výtvarně (a v druhém případě i scenáristicky) to byl spíš průměr. Jislová ale otevřela dvakrát symbolicky nosné, příznačné téma: souboj. Jak dobra se zlem, tak svobodné individuality se zotročující realitou. Bylo to její téma, jak se teď ukazuje v komiksu Srdcovka, víc než dvousetstránkové práci, na níž autorka dělala tři roky. Ten komiks je totiž právě o tom: jak se člověk nesnadno orientuje sám v sobě, v druhých, ve světě – jak náročné a bolestivé je poznávání možností a mezí vlastní existence.

Placená zóna