Pětašedesát procent dnešních školáků bude pracovat na pozicích, které ještě nevznikly. Devět z deseti lidí bude také do roku 2030 ke své práci potřebovat alespoň základní digitální znalosti. Nejen české školství tak musí najít odpověď na otázku, jak děti připravit na profese budoucnosti, o nichž ještě nevíme, co budou obnášet. Minimálně jedna věc je jistá: potřeba orientovat se v digitálním světě nikam nezmizí, právě naopak.

I proto se letos nezisková organizace Česko.Digital ve spolupráci s Asociací pro aplikovaný výzkum v IT (AAVIT) pustily do plošného testování v rámci IT Fitness Testu 2023. Komplexní test digitálních kompetencí pro žáky a studenty základních, středních i vysokých škol podle pořadatelů překonal všechna očekávání. V České republice se do něj ve druhém ročníku zapojilo 88 695 respondentů a úspěšně test dokončilo 74 207 z nich. Do akce se povedlo zapojit celkem 1 146 ukrajinských žáků. Ve všech zemích Visegrádské čtyřky a Ukrajiny se testování celkem zúčastnilo 146 252 respondentů. 


Bezplatný on-line test

„Doporučuji se žáky test vyzkoušet a využít pro reflexi a debatu o tom, jaké digitální dovednosti potřebujeme všichni rozvíjet. Pokud vás test vyprovokuje vymyslet vaše vlastní úlohy, jen dobře,“ říká Petr Naske, učitel a metodik působící v rámci odborné sítě Edusíť. 

Projekt je nejkomplexnější bezplatný on-line test digitálních dovedností v Česku, Maďarsku, Polsku, na Slovensku a Ukrajině. Hlavním cílem bylo měření digitální gramotnosti a získání skutečného obrazu o úrovni IT dovedností testovaných respondentů, kdy se hodnotila jejich připravenost na další studium nebo zaměstnání.

„Díky datům z IT Fitness Testu budeme mít konečně reálnější přehled o úrovni digitálních kompetencí jak žáků, studentů, učitelů, tak široké veřejnosti. Z přehledové studie z března letošního roku totiž vyplývá, že dosavadní existující data o digitálních kompetencích vycházejí pouze ze sebehodnocení a chybí audit digitálních kompetencí české veřejnosti. Data mají potenciál tuto mezeru zaplnit,“ říká Martina Habová z Česko.Digital.


Placená zóna

Matěj Toman