Vrtěti školním psem

Diskusi o revizi základního a středního vzdělávání provázejí mediálně vděčné, silné a úderné výkřiky typu zrušme výtvarnou a hudební výchovu, zrušíme druhý jazyk a nakonec vás všechny zruší umělá inteligence…

Mnoho povyku pro nic?

Oč jde? V aktuální reformě výuky tvůrci RVP navrhují, aby výtvarná a hudební výchova už nebyly základními předměty. Spojily by se s takzvanými doplňkovými obory – dramatickou, filmovou a taneční výchovou. A vznikl by komplexní kulturní předmět.

A proč okolo tolik humbuku? Napadá mě, že jde asi o takové klasické vrtěti psem. Tedy vyhlášená „válka“ s veřejností, aby se zakryly skutečné problémy a aktivity, které se mezi tím v klidu dějí a nikdo je nekomentuje. 

Jak si třeba jinak vysvětlit vzrušenou diskusi kolem uměleckých oborů, které jsou už dávno v kompetenci jednotlivých škol? A tam, kde chtějí a mají na to lidi, tam už dávno propojení divadla, pohybu, hudby a estetična funguje. Mnohde běží dramatická či jiná výchova, jinde zase mají jen výtvarnou. Myslím, že o skutečném zrušení se nikde nemluvilo. Jen to tak ve veřejném prostoru hezky úderně zní. 

Placená zóna

Jitka Neradová