Online archiv

Kategorie: Pro učitele

Potíže s dějepisem

Jan Nejedlý, 2/2021
U části českých historiků se dnes objevuje tendence relativizovat negativa komunistického režimu. Lidé prý byli tehdy spokojenější, než se dosud tvrdilo. Svoboda slova jim příliš nechyběla, normalizace už nebyla totalitou a jistý demokratický prvek nacházejí i v éře stalinismu. Co si o tomto trendu myslíte? Reflektujete ho při výuce? Polemizují s vámi žáci při výkladu o minulém režimu?

Učte se číst jako indiáni

Lucie Zormanová, 1/2021
Polská pedagožka Irena Majchrzaková vytvořila tuto metodu v průběhu své práce s indiány kmene Czontoli v Mexiku. Později ji aplikovala na děti v Polsku a inspirovat bychom se jí mohli i my.

Čeština je i můj jazyk

Jan Nejedlý, 1/2021
Žáci základních a středních škol se letos už popáté mohou zamyslet nad tím, jaké to je být cizincem a nerozumět svému okolí. Motto letošní literární soutěže Čeština je i můj jazyk zní: „Podívej se někdy na svět jinýma očima. Zjistíš, že ne každý to vidí jako ty.“

Ceny EDUína 2020

Radek Aubrecht, 1/2021
Nejdůležitější událostí roku 2020 se stala pandemie, která zásadním způsobem zasáhla také školství. Do popředí vstoupil element distanční výuky, což se odrazilo i na podobě 8. ročníku EDUíny. Ceny společnosti EDUin, která je určena inspirativním projektům v oblasti vzdělávání.

Opakování covidového ročníku?

Jan Nejedlý, 10/2020
Je podle vás současná distanční výuka dostatečnou náhradou za klasické vyučování? Nebo by stálo za úvahu, zda tento školní rok nezopakovat ještě jednou, až budou školy otevřené?

Emeritní učitel vzpomíná

9/2020
Leopold Králík prožil za katedrou dvaačtyřicet let. Celý život učil na jedné škole na jižní Moravě, a sice na prvním stupni Masarykovy základní školy v Lanžhotě. Jaké byly jeho dojmy, když byl po čase povolán zpět na záskok?

Škola, kde nikdo neprohrává

Lucie Zormanová, 9/2020
Škola bez poražených je jednou z mála pedagogických knih, která se nezabývá teoretickými koncepty, ale ukazuje praktické zkušenosti a radí, jak je uvést do každodenní školní reality.

Být v obraze

Radek Aubrecht
Jedním z průřezových témat, k němuž jsou v současné době společenskou objednávkou české školy tlačeny, je mediální výchova. Jak ukazují různé průzkumy, mediální gramotnost u nás není příliš vysoká.

Čím více děti mluví, tím víc se naučí

Matyáš Zrno
„Pro pochopení látky je klíčové o učivu diskutovat a argumentovat,“ tvrdí čeští výzkumníci. Ale naši učitelé na to obvykle nejsou připraveni. A navíc je tu další problém – při aktivní výuce zaměřené na komunikaci jsou výrazně znevýhodněni introvertní žáci.

Výuka na distanc

Jan Nejedlý
Jste znovu připraveni na distanční vyučování? Máte na to dostatečné vybavení a zabezpečení proti případnému zneužití ze strany žáků či hackerů? Jaké vidíte klady a jaké zápory tohoto typu výuky?

Jak učit o třetím odboji

Jiří Lacman, 7/2020
Má cenu učit dnešní žáky o odboji proti komunistickému režimu v Československu 50. let, když je společnost v interpretaci řady událostí té doby dodnes rozdělena? Určitě! A rozhodně se to vyplatí směrem do budoucna.

Mladí a neklidní

Lucie Zormanová, 7/2020
Attention Deficit Hyperactivity Disorder neboli ADHD je porucha s deficitem pozornosti a hyperaktivitou, která se projevuje impulzivním chováním dítěte, problémy s koncentrací i neobvykle a nepřiměřeně zvýšenou činorodostí.