Závěr loňského kalendářního roku přinesl již tradiční udělování cen EDUína za progresivní počiny v českém vzdělávání. Kdo zvítězil a jaké jsou aktuální trendy v současné pedagogické práci?

Když vzdělávací a informační centrum EDUin před lety koncipovalo toto ocenění, vytklo si jako cíl hledat inovace v českém vzdělávání. Jak však říká manažerka ceny Hana Matoušů: „V posledních letech vnímáme, že nedostatek inovativních projektů už není tím nejpalčivějším, co české školství trápí.“ Proto byla letos nově udílena cena za přínos českému vzdělávání. 

Oceněné projekty, počiny nebo aktivity hodnotí tým EDUinu, který při tom zohledňuje aktuální situaci a zaměřuje se na problematické oblasti českého školství. 

Pro rok 2022 byly organizátory ceny zvoleny tyto oblasti – integrace tisíců ukrajinských válečných dětských uprchlíků do českých škol a péče o duševní zdraví dětí, negativně ovlivněné dlouhými měsíci distanční výuky během pandemie.


SOS Ukrajina

Cenu EDUína za rok 2022 získaly projekty Nulté ročníky pro ukrajinské uchazeče, které organizuje Adaptační centrum Paměti Národa, Gymnázium Karla Sladkovského, Gymnázium Na Zatlance a Smíchovská střední průmyslová škola a gymnázium. Tyto pražské subjekty si ocenění vysloužily za umožnění dospívajícím kontinuálně rozvíjet jejich potenciál a napomáhat jim v integraci do české společnosti. 

Placená zóna

Radek Aubrecht