Online archiv

Autor: Radek Aubrecht

Ceny EDUína 2020

Radek Aubrecht, 1/2021
Nejdůležitější událostí roku 2020 se stala pandemie, která zásadním způsobem zasáhla také školství. Do popředí vstoupil element distanční výuky, což se odrazilo i na podobě 8. ročníku EDUíny. Ceny společnosti EDUin, která je určena inspirativním projektům v oblasti vzdělávání.

Být v obraze

Radek Aubrecht
Jedním z průřezových témat, k němuž jsou v současné době společenskou objednávkou české školy tlačeny, je mediální výchova. Jak ukazují různé průzkumy, mediální gramotnost u nás není příliš vysoká.

Global Teacher Prize 2020

Radek Aubrecht
Jednoznačně nejvýznamnější událostí v českém vzdělávacím systému byl v uplynulém školním roce přechod na distanční výuku v důsledku uzavření škol v rámci boje s pandemií covidu-19. A právě on-line výuka se stala také klíčovým tématem letošního ročníku soutěže Global Teacher Prize Czech Republic.

Studentské projektové fórum

Radek Aubrecht
Již desátým rokem probíhá v Praze setkání studentů středních škol, kteří prezentují své projekty před nezávislou porotou. Zpětná vazba jejich práce i jejich výstupů je stěžejním bodem celého fóra.

Žijí mezi námi II

Radek Aubrecht, 3/2020
Úcta a respekt k druhému člověku, ochota mu pomoci, zájem o společnost a její problémy, osobní angažovanost, dobrovolnictví… To vše jsou hodnoty, ke kterým by škola vedle znalostí měla mimo jiné také své žáky a studenty vést. A za tímto účelem jsme již po čtvrté uspořádali u nás na pražském Gymnáziu Na Zatlance tematický den s názvem Žijí mezi námi.

Kdo mluví, ten se učí!

Radek Aubrecht, 3/2020
Jedním z přínosných výzkumů, který přinesl uplynulý rok českému vzdělávání, byla studie Ústavu pedagogických věd Filosofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, která velmi dobře prokázala, že čím více a déle žák na hodině mluví, rozumějte argumentuje k věci, tím lepších výsledků v testu čtenářské gramotnosti následně dosahuje.

EDUína ocenila inovátory vzdělávání

Radek Aubrecht, 3/2020
Konec ledna přinesl slavnostní vyhlášení 7. ročníku EDUíny – ceny za inovace ve vzdělávání. Ocenění je určeno projektům z oblasti formálního i neformálního vzdělávání, které v České republice přinášejí inspirativní změny.

Sametová Zatlanka

Radek Aubrecht, 9/2019
Není mnoho lidí, kteří by snad neznali satirickou scénku Oldřicha Kaisera a Jiřího Lábuse, v níž oba známí herci předvídají, jaké budou jednou ne-znalosti studentů o 17. listopadu 1989. Takto jsme u nás na škole dopadnout nechtěli.

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA NA NAŠÍ ŠKOLE

Radek Aubrecht, 8/2019
Mediální gramotnost Čechů je velmi nízká, jak zjistily nedávné průzkumy. Respondenti měli problém s analýzou obsahu mediálního sdělení a prokázali nízkou znalost legislativy i vlastnické struktury médií.

Škola na pranýři

Radek Aubrecht, 7/2019
Nastaly prázdniny. Odhlašuji se z pracovního e-mailu, sundávám ze svazku klíčů ty od školy, odkládám kartu na kopírování a vypínám mozek. Mám v plánu dva měsíce na školu ani nepomyslet. Prostě nastal čas, kdy mi většina lidí může nefalšovaně česky závidět. Jak naivní ta představa byla!

STUDENTI PÍŠOU WIKIPEDII

Radek Aubrecht, 3/2018
Internetová encyklopedie Wikipedie je u řady studentů oblíbeným zdrojem informací. Čerpají z ní nejen při práci v hodinách, ale často i pro tvorbu prezentací, seminárních prací, referátů či projektů. Někteří z nich se z Wikipedie učí i na testy a zkoušení.

NAVŠTIV SVÉHO POLITIKA

Radek Aubrecht, 2/2018
V poslední době provází Českou republiku zásadní politické události v podobě voleb či sestavování nové vlády. Určitá politická gramotnost by měla být součástí vzdělávacího programu, protože volební právo má každý plnoletý občan. A každého se politická situace v zemi dotýká.