Online archiv

Autor: Radek Aubrecht

Global Teacher Prize 2023

Radek Aubrecht, 7/2023
V pražské Valdštejnské zahradě proběhlo již tradiční předávání prestižních cen Global Teacher Prize Czech Republic. Cílem této soutěže je ocenit inspirativní české učitele.

Na pomoc ukrajinským středoškolákům

Radek Aubrecht, 3/2023
Integrace dětských a dospívajících ukrajinských válečných běženců je jistě největší výzvou pro český vzdělávací systém v aktuálním školním roce. Podle údajů ministerstva školství bylo v září 2022 registrováno na českých základních školách 39 478 školou povinných ukrajinských žáků. Do lavic tak zasedlo zhruba 80 % ukrajinských dětí, které od února získaly v Česku pobytový azyl.

EDUína 2022

Radek Aubrecht, 2/2023
Závěr loňského kalendářního roku přinesl již tradiční udělování cen EDUína za progresivní počiny v českém vzdělávání. Kdo zvítězil a jaké jsou aktuální trendy v současné pedagogické práci?

Global Teacher Prize 2022

Radek Aubrecht, 7/2022
„Děkujeme všem učitelům, kteří neučí předměty, ale učí děti!“ Tak zněl slogan letošního ročníku českého kola prestižního mezinárodního klání o nejlepšího pedagoga roku.

Dějepis+ jako příklad reformy výuky?

Radek Aubrecht, 4/2022
Budeme-li pozorně pročítat programové prohlášení nové pětikoaliční české vlády, jistě si v kapitole věnované školství všimneme závazku proměnit obsah vzdělávání a inovovat formy výuky na základních a středních školách. Tuto snahu, započatou již za předchozího ministra školství Roberta Plagy, lze dobře demonstrovat nejen na již probíhajících revizích tzv. rámcových vzdělávacích programů, které po roce 2005 nahradily osnovy, ale také na projektu s názvem Dějepis+.

EDUína 2021

Radek Aubrecht, 2/2022
Konec uplynulého kalendářního roku přinesl už tradiční předávání cen EDUína, které jsou určeny inovativním projektům, jež pomáhají měnit vzdělávání v České republice.

Karbaníci od Zborova

Radek Aubrecht, 3/2021
V roce 2020 uplynulo sto let od návratu československých legií z Ruska. Jedním ze zajímavých počinů, který má připomenout jejich slavný příběh a odkaz, je i nová společenská a vzdělávací stolní hra typu whooshback s názvem Československé legie Rusko, která počátkem letošního roku vstoupila na český trh.

Ceny EDUína 2020

Radek Aubrecht, 1/2021
Nejdůležitější událostí roku 2020 se stala pandemie, která zásadním způsobem zasáhla také školství. Do popředí vstoupil element distanční výuky, což se odrazilo i na podobě 8. ročníku EDUíny. Ceny společnosti EDUin, která je určena inspirativním projektům v oblasti vzdělávání.

Být v obraze

Radek Aubrecht
Jedním z průřezových témat, k němuž jsou v současné době společenskou objednávkou české školy tlačeny, je mediální výchova. Jak ukazují různé průzkumy, mediální gramotnost u nás není příliš vysoká.

Global Teacher Prize 2020

Radek Aubrecht
Jednoznačně nejvýznamnější událostí v českém vzdělávacím systému byl v uplynulém školním roce přechod na distanční výuku v důsledku uzavření škol v rámci boje s pandemií covidu-19. A právě on-line výuka se stala také klíčovým tématem letošního ročníku soutěže Global Teacher Prize Czech Republic.

Studentské projektové fórum

Radek Aubrecht
Již desátým rokem probíhá v Praze setkání studentů středních škol, kteří prezentují své projekty před nezávislou porotou. Zpětná vazba jejich práce i jejich výstupů je stěžejním bodem celého fóra.

Žijí mezi námi II

Radek Aubrecht, 3/2020
Úcta a respekt k druhému člověku, ochota mu pomoci, zájem o společnost a její problémy, osobní angažovanost, dobrovolnictví… To vše jsou hodnoty, ke kterým by škola vedle znalostí měla mimo jiné také své žáky a studenty vést. A za tímto účelem jsme již po čtvrté uspořádali u nás na pražském Gymnáziu Na Zatlance tematický den s názvem Žijí mezi námi.