Jedním z průřezových témat, k němuž jsou v současné době společenskou objednávkou české školy tlačeny, je mediální výchova. Jak ukazují různé průzkumy, mediální gramotnost u nás není příliš vysoká.

Ale začíná se blýskat na lepší časy. Zatímco pár let zpátky učitelé, kteří se chtěli mediální výchově věnovat, neměli k dispozici prakticky žádné vhodné didaktické materiály, v současné době se situace již podstatně zlepšila. Níže se pokusím shrnout vybrané zdroje pro výuku mediální gramotnosti na různých typech škol v naší republice. 


Kovyho mediální ring

Nejprve se zastavme u portálu Jeden svět na školách, který vznikl a funguje při neziskové organizaci Člověk v tísni. Na jeho internetových stránkách www.jsns.cz lze najít řadu atraktivních a didakticky velmi vhodně zpracovaných audiovizuálních materiálů, s nimiž jde dobře rozvíjet mediální gramotnost a kritické myšlení. Tyto materiály jsou také přehledně uspořádány v příručce Být v obraze. Publikace se dá objednat zdarma, popřípadě stáhnout ve formátu PDF. Člověk v tísni také nabízí řadu konferencí a bezplatných a zároveň akreditovaných vzdělávacích kurzů pro pedagogy. Vedle již těch zavedených pro učitele 2. stupně základních a středních škol je nově v nabídce také kurz pro vyučující na 1. stupni ZŠ. A ještě jeden tip z produkce JSNS a Člověka v tísni: ve spolupráci s oblíbeným youtuberem Kovym vznikl miniseriál s názvem Kovyho mediální ring. Formou krátkých a zábavných videí je v něm představeno tzv. pět klíčových otázek.

Dalším poměrně komplexním zdrojem užitečných materiálů je internetová stránka Svět médií, jejímž autorem je středoškolský pedagog s praxí v mediální sféře Michal Kaderka. Tato „otevřená učebnice“, která byla v loňském roce oceněna i odbornou porotou v rámci soutěže EDUína, nabízí učitelům řadu prezentací, pracovních listů a podpůrných metodických materiálů. Nespornou výhodou Světa médií je snadná stažitelnost všech dokumentů, které jsou vytvořeny v běžných formátech (Word, Powerpoint) a jsou přístupné pod volnou licencí, takže si je může pedagog dle potřeby upravovat. Vzhledem ke skutečnosti, že autor vytvářel většinu materiálů primárně pro svoji výuku volitelného semináře na čtyřletém gymnáziu, výběr témat v učebnici tomu odpovídá. Jde tedy často o lekce, které jsou využitelné spíše v oblasti mediálního vzdělávání pro pokročilé studenty a učitele. Autor postupně přidává další materiály a stránku průběžně vylepšuje.

Placená zóna

Radek Aubrecht