MEDIÁLNÍ VÝCHOVA NA NAŠÍ ŠKOLE

Mediální gramotnost Čechů je velmi nízká, jak zjistily nedávné průzkumy. Respondenti měli problém s analýzou obsahu mediálního sdělení a prokázali nízkou znalost legislativy i vlastnické struktury médií.

Z těchto důvodů se médiím na naší škole intenzivně věnujeme. Těžiště mediální výchovy se nachází v kurzech, které pro studenty pořádáme.


Být v obraze

Hned v prvním týdnu druhého ročníku našeho čtyřletého gymnázia absolvují studenti dvoudenní základní kurz. Po oba dny si osvojují klíčové kompetence z oblasti mediální výchovy. Postupně procházejí tzv. pěti klíčovými otázkami, které by si měli položit u každého mediálního sdělení. Dále se zabývají typologií médií, etickým kodexem novináře, základy dezinformací a hoaxů, problematikou stereotypizace v médiích a dalšími tématy. 

Tandem učitelů vede studenty těmito bloky za pomoci skupinové práce, analýz textů či videoukázek. Při tvorbě kurzu byly mj. využity materiály z publikace Být v obraze, kterou vydal Člověk v tísni. Tato příručka velmi dobrým způsobem představuje problematiku mediálního vzdělávání. Pro učitele je mimořádně využitelná v tom ohledu, že přináší i řadu praktických úkolů včetně otestované metodiky, pracovních listů, odkazů na videa a řešení úloh. 

Celý kurz uzavřel on-linový test mediální gramotnosti, který lze ve třech úrovních obtížnosti najít na webových stránkách Jednoho světa na školách (www.jsns.cz). Kladem testu je, že se zaměřuje na aplikaci dovedností a méně na faktografické znalosti. Navíc je volně dostupný, a není tedy třeba registrace na této stránce.  

Placená zóna

Radek Aubrecht