Global Teacher Prize 2020

Jednoznačně nejvýznamnější událostí v českém vzdělávacím systému byl v uplynulém školním roce přechod na distanční výuku v důsledku uzavření škol v rámci boje s pandemií covidu-19. A právě on-line výuka se stala také klíčovým tématem letošního ročníku soutěže Global Teacher Prize Czech Republic.

Stále prestižnější ocenění je určeno inspirativním učitelům. V České republice se uděluje od nultého ročníku v roce 2017. Vítězové národního kola postupují do kola světového, v němž mimo jiné letos uspěl loňský vítěz Tomáš Chrobák, učitel matematiky ze ZŠ Baška u Frýdku-Místku, který postoupil mezi padesát nejlepších pedagogů světa. Koncept celé soutěže má charakter odborné profesní ceny, tak jak to známe například u jiných oborů. V České republice organizuje soutěž Global Teacher Prize od jejího vzniku obecně prospěšná společnost EDUin ve spolupráci s řadou partnerů. 


Distanční učení

Kritéria soutěže jsou převzata ze zahraničí. Na stránkách tohoto časopisu byla podrobně popsána již v minulých letech, takže nyní jen stručně. Soutěžící musí být ve věku minimálně osmnácti let. Musí mít trvalý pobyt na území České republiky nebonašestátní občanství. Musí být učitelem základní či střední školy. Musí být trestně bezúhonný a nesmí být vítězem minulých ročníků ceny. 

Účastníci soutěže jsou hodnoceni podle následujících hledisek: Podpora vzdělávacího úspěchu každého žáka. Vytváření přenositelných inovativních forem výuky. Spolupráce s dalšími vzdělávacími organizacemi včetně zahraničí a aktivní účast v mimoškolních aktivitách. Zapojení a vliv v profesní komunitě.

Specifikem českého kola je návštěva odborné poroty přímo na hodině desítky učitelů, která právě na základě těchto kritérií prošla do národního finále. Přesto je však nutné zmínit, že zatímco v uplynulých ročnících rozhodovalo o umístění v samotném finále právě provedení této hodiny, letos byla odbornou porotou hodnocena v úvodu článku zmíněná distanční výuka. 

Placená zóna

Radek Aubrecht