Global Teacher Prize 2022

„Děkujeme všem učitelům, kteří neučí předměty, ale učí děti!“ Tak zněl slogan letošního ročníku českého kola prestižního mezinárodního klání o nejlepšího pedagoga roku.

Uplynulý školní rok přinesl několik mimořádných událostí, z nichž lze zmínit například návrat českých dětí do školních lavic po dlouhých měsících distanční výuky či integraci tisíců ukrajinských válečných běženců. 

Vedle toho jsme zaznamenali i události takřka tradiční. Jednou z nich je určitě vyhlášení výsledků Global Teacher Prize Czech Republic 2022. Označení tradiční si dovolím použít proto, že soutěž odstartovala nultým ročníkem 2017 a nyní se konal již ročník pátý. Jejím organizátorem je EDUin. 


Radost z učení

Soutěž je inspirovaná mezinárodní cenou Global Teacher Prize, kterou pořádá soukromá britská nadace Varkey Foundation. Jejím cílem je zvýšení prestiže učitelského povolání, nastavení standardů učitelské praxe podle světových měřítek a podpora činnosti kvalitních pedagogů, kteří mohou být příkladem pro ostatní. 

Specifikem českého národního kola je návštěva poroty na vyučovací hodině deseti finalistů. Na rozdíl od Zlatého Ámose má Global Teacher Prize odborný charakter. Kandidáty hodnotí porota, ve které mají zastoupení například Česká školní inspekce, psychologové, didaktici, ředitelé, novináři a také vítěz či vítězka minulého ročníku.  

Jeden z členů poroty, Pavel Škramlík, ředitel litvínovské Sportovní soukromé základní školy, na adresu letošních finalistů řekl: „Bylo skvělé vidět kvalitní a promyšlenou výuku na všech stupních vzdělávání. Finalisté dokázali pracovat s cíli výuky, individualizovat, diferencovat i reflektovat cíle výuky. Zároveň ve výuce smysluplně uplatňovali metody a formy práce, dávali žákům a studentům prostor pro diskusi v práci ve dvojicích či ve skupině, využívali zpětnou vazbu. U mnoha finalistů vnímám silný příběh a pozitivní energii, s níž k žákům přistupují. V rozhovorech s finalisty bylo možné zaslechnout zajímavé a progresivní náhledy na didaktiku, vzdělávání obecně, a hlavně radost z učení.“

Placená zóna

Radek Aubrecht