Online archiv

Kategorie: Různé

Novoroční bilancování

Ervín Bedrníček, 1/2023
Přelom roku vybízí k bilancování. Ředitel základní školy Arnošt Kodejšek ovšem netušil, jaká hojnost času mu bude přidělena k hodnocení uplynulého pololetí a hlavně kde bude bilancovat.

Pajda dobře hlídá pocestný…

Jan Nejedlý, 1/2023
V kultovní písni Rosa na kolejích se zpívá: „Pajda dobře hlídá pocestný, co se nocí toulaj, co si radši počkaj, až se stmí, a pak šlapou dál…“ Věděli jste, že onen „Pajda“ není žádný jezevčík ani padesátikoruna, nýbrž trampský Bůh, jenž střeží tuláky na cestách?

Smeták aneb Etický kodex pro rodiče

Jan Nejedlý, 1/2023
Zaznělo po aktivu, jak se ještě dnes v západních Čechách říká třídním schůzkám, z úst jedné maminky směrem ke své dceři: „Tak jsme si pozvali Smetáka na kobereček a nenechali na ní nit suchou.“ Řeč byla o učitelce českého jazyka, s níž jsou rodiče nespokojeni, a tak ji osobně pozvali na třídní schůzky, kde zkritizovali její práci. Potud v pořádku.

Wellbeing: základ, či módní trend?

Jan Nejedlý, 1/2023
Ozývají se hlasy, aby školy kladly důraz na tzv. wellbeing, tedy pocit tělesné a duševní pohody, smysluplnosti a naplnění života. Je to podle vás dobrý nápad, nebo další jepičí módní trend, případně něco, co ke školství patří už dávno? Jak si naplnění této idey vy osobně představujete?

Komenský & Freud

Jan Nejedlý, 1/2023
Následující příhoda vypadá jako anekdota, ale opak je pravdou. Vyprávěl mi ji kdysi historik Miloslav Moulis, jenž byl za války vězněn v Terezíně, Osvětimi a Buchenwaldu.

Před inspekcí

Ervín Bedrníček, 10/2022
"Neříká se babinec, ale webinář. Jinak dobrý…" Ředitel Kodejšek letmo skoukl program celoživotního vzdělávání učitelů, který narychlo vypracovala hospodářka Šmeralová.

Jak se naučit odpouštět

Jiří Karban, 10/2022
Pokud by existovaly kurzy velkorysosti a jejich absolventi by ovládli českou společnost, připadali bychom si jako v ráji. Jak to udělat, abychom se takovému stavu přiblížili? Začněme u sebe. Doba adventní nám k tomu dává příležitost.

Suplování: promarněný čas?

Jan Nejedlý, 10/2022
Ministr školství se nedávno nechal slyšet, že si učitelé nezaslouží příplatky za suplování – jsou prý přežité a ne všichni učí kvalitně. Jak to vypadá ve skutečnosti? Jsou suplované hodiny opravdu tak královsky placené? Přetahují se učitelé o „supl“? Jaká je podle vás obecně kvalita suplovaných hodin?

Frajer

Jan Nejedlý, 10/2022
Seděl v tramvaji hned přede mnou. Nešlo ho přehlédnout. Především proto, že špinavé okno tramvaje olizoval jazykem s pečlivostí kočky, která si myje kožich. Chtěl jsem na podivné počínání tohoto chlapce upozornit jeho dospělého průvodce, který seděl před ním a telefonoval. Než jsem však stačil zareagovat, průvodce se otočil. Jemným pohybem ruky chlapce objal a přivinul k sobě, čímž mu jednak zamezil v nehygienickém počínání a jednak mu dal najevo svou vlídnou náklonnost.

Chvála pedagogického umění

Jan Hábl, 9/2022
Našeho „učitele národů“ milujeme. Letos uplynulo 430 let od jeho narození. Není to sice příliš kulaté výročí, ale i tak skýtá jistou příležitost k reflexi, a to nejen pedagogické. Proč je vlastně Jan Amos Komenský stále ceněn? Čím nás oslovuje? Proč ho připomínat? Pro jeho teologizující metafyziku? Nebo všenápravné utopismy? Synkritické analogie?

Co se nenaučíš do Vánoc…

Jan Nejedlý, 9/2022
Platí ještě starý učitelský bonmot, že co se žáci nenaučí do Vánoc, to už se nenaučí vůbec? Tedy že podzimní část roku, kdy má žactvo i učitelský sbor ještě dostatek sil a svěžesti, je jako stvořená pro intenzivní studium, zatímco druhá polovina školního roku bývá roztěkaná a roztříštěná různými akcemi a výjezdy?

Pexeso

Jan Nejedlý, 9/2022
V každé rodině se uchovává nějaká historka vážící se, kulantně řečeno, k objevování lidské tělesnosti. Můj kamarád dává rád k dobru, jak coby malý chlapec zalezl pod stůl se sousedovic dcerkou.