Online archiv

Kategorie: Různé

Jak jsme rotovali

Ervín Bedrníček, 6/2021
Představuji si kolegyni, nejlépe chemikářku, která před dvěma lety při nácviku chemického pokusu upadla do kómatu. Jelikož se zrovna kvůli pandemii zavíraly školy, odtáhl ji školník do kabinetu – a zapomněl na ni. Až teprve v těchto dnech rotační výuky, když jsem ve škole hledal volný kout, odkud bych mohl vysílat on-line pro žáky, kteří do školy zrovna nechodí, jsem na ni narazil.

Dopisy z časů železné opony

Jan Nejedlý, 6/2021
Organizátoři vzdělávacího projektu Příběhy bezpráví hledají pro nový dokumentární film korespondenci z období komunistického Československa. Shánějí zejména dopisy mladých lidí partnerům, s nimiž chodili nebo žili v manželském svazku, a také dopisy, jež si posílali kamarádi, rodiče s dětmi či různí příbuzní.

Existuje studijní typ?

Jan Nejedlý, 6/2021
Existuje – pomineme-li vrozené dispozice typu IQ – studijní a nestudijní typ žáka, anebo je to mýtus a úspěch ve škole je spíš otázkou disciplíny, píle a motivace žáka než jeho nadání ke studiu?

Kverulace

Jan Nejedlý, 6/2021
Nestává se často, že by se respondenti naší ankety jednoznačně shodli. A už vůbec není běžné, že bych ani s jedním nesouhlasil. Spor se vede o to, zda existuje studijní typ dítěte, anebo je to jen mýtus. Nejde samozřejmě o vrozené dispozice, jako je IQ či talent, tam je různorodost darů přírody přirozená. Na mysli mám něco jiného.

Kdyby ty covidy nebyly…

Ervín Bedrníček, 5/2021
Řediteli Kodejškovi nepoklesla hlava bolem, jak se píše v sentimentálních románech. On si ji prostě položil na stůl jako palačinku na talíř, protože už nemohl dál.

Digitální retro trafika

Jan Nejedlý, 5/2021
Je to dobrá zpráva pro češtináře, dějepisce a vůbec všechny zájemce o minulost. Ústav pro českou literaturu zpřístupnil digitalizovanou knihovnu časopisů (archiv.ucl.cas.cz/index.php), kde najdete na padesát titulů vycházejících od časů Rakouska až po zhroucení socialismu.

Domácí úkol z demokracie

Jiří Karban, 5/2021
Některým otcům i matkám se stává, že v rodinném kruhu vystupují jako amatérští glosátoři politického dění. Netuší, jak tím ovlivňují své vnímavé děti. Proto pozor na mocná slova, která vypouštíte z úst.

V hroším případě

Jan Nejedlý, 5/2021
V titulku není překlep. Jde o citát ze slohového cvičení, kde si dotyčný dysgrafik nenechal vymluvit, že „horší“ případ je trochu něco jiného než „hroší“ případ. Stejně tak zarputile psal, že vrah mířil „revorverem“ a pak odešel „beze slona“ (rozuměj: beze slova). A o tom, že v koruně stromu nehnízdili kosi, ale „kozy“, se nemá smysl rozepisovat.

Slovo ručené tělem

4/2021
Sedmnáctého dubna by oslavil stovku Jan Řezáč. Osobnost, o které Slovník české literatury po roce 1945 píše, že byl „nakladatelský redaktor, básník, prozaik, editor, teoretik a historik fotografie a výtvarného umění, překladatel“.

Navštivte Bretschneiderovo ucho

Jan Nejedlý, 4/2021
Minulý měsíc proburácel médii Švejk, neboť uběhlo sto let od vydání románu o dobrém vojákovi. Jak se média výročí zhostila?

Lolitky v síti i v pasti

Jan Nejedlý, 4/2021
Dokumentární film V síti režisérů Barbory Chalupové a Víta Klusáka otevřel tabuizované téma zneužívání dětí na internetu. Promítání jeho soft verze na školách zabránila pandemie, která ovšem učinila téma filmu ještě palčivějším.

Otesánci našich dnů

Jiří Karban, 4/2021
Občas zděšeně kroutíme hlavami nad otřesnými případy z černých kronik. V rolích obětí v nich figurují příbuzní pachatelů. Nechápeme, jak je možné, že vnuci a synové ublíží lidem, kteří je kdysi milovali.