Rusové a Ukrajinci v české třídě

Jak byste vyřešili rvačku ruských a ukrajinských žáků v české škole, kdy jedni velebí Putina a nadávají spolužákům do nacistů, zatímco druzí jim to splácí pěstmi? Setkáváte se s podobnými konflikty na vaší škole? Jde jim předcházet? A lze v tomto případě zachovat vyváženost pohledů na věc?

Díky Bohu se toto u nás na škole neděje. Jsme gymnázium, takže máme trochu jinou skladbu studentů a nepamatuji se, že by kdy názorové diskrepance řešili brachiálním násilím. Rvačku bych řešila jako každou jinou rvačku, takže odtrhnout, seřvat, dovléci do ředitelny, kázeňsky postihnout. Obávám se, že takovým konfliktům, byť třeba jen verbálním, předcházet nelze, protože ty děti žijí nějakou realitu, jejich rodina má nějaký názor, škola nemá šanci toto „přetlačit“. Lze pouze důsledně prosazovat školní řád a naše zákony, které schvalování agrese pokládají za trestný čin. Vyváženost pohledů na věc? No, když bude druháček vulgárně pokřikovat na deváťáka, asi to není v pořádku, ale ještě méně je v pořádku, když deváťák vezme židli a toho druháčka s ní bací. Agrese je agrese a nikdy není ospravedlnitelná.

Veronika Válková, Gymnázium Na Pražačce, Praha 

Placená zóna

Jan Nejedlý