Méně učitelů, více učení

Jak vnímáte návrh ministra školství snižovat, respektive zastropovat počet pedagogů na veřejných školách a také zakonzervovat současný počet žáků na učitele, aby nedocházelo ke vzniku nových učitelských míst? Zároveň se uvažuje i o zvýšení přímé pedagogické činnosti, tedy počtu odučených hodin týdně. Je tento způsob šetření podle vás na místě?

Ministr by se měl v první řadě seznámit se situací v resortu, který má na starosti, a pak teprve podnikat nějaké kroky. Školství je několik let přetěžováno, aniž by nárůst povinností a náročnosti práce byl jakkoliv kompenzován. Vezmu-li ty pohromy chronologicky, nejdřív to byla horkou jehlou spíchnutá inkluze, pak covid a nejdelší distanční výuka v Evropě, raketový nárůst psychických a psychiatrických obtíží u dětí a mládeže a zároveň příliv válečných uprchlíků do škol. Aniž by ministr dopřál školám trochu vydechnout, pustil se do předělávání RVP a ŠVP. Jak si asi myslí, že bude školství vypadat, když dlouhodobě vyčerpaným pedagogům zvýší přímou vyučovací povinnost? Jde pochopitelně o to, jaký je jeho cíl. Pokud ušetřit, tak mi připadá jako sedlák, který chce ušetřit zrní tím, že neoseje. Pokud likvidace školství a vzdělanosti, pak si počíná bravurně.

Veronika Válková, Gymnázium Na Pražačce, Praha

Placená zóna

Jan Nejedlý