Online archiv

Kategorie: Různé

Odchod z ráje

Jan Nejedlý, 8/2023
Říjnové číslo Rodiny a školy je nabité tématy, stejně jako je aktuální čas ve škole nabit událostmi a dramaty. Hned na začátku se věnujeme stále častějším konfliktům ukrajinských a ruských žáků v českých školách. Válečná realita se totiž přenáší i na děti. Sám jsem toho byl svědkem.

Nevyklánějte se z oken

Sabrina Karasová, 7/2023
Přestože si předsevzala, že se navždy zdrží moralizujících poznámek na adresu doby z pozic osoby postižené pokročilým věkem, Sabrina Karasová porušila své osobní principy. A přichází s následujícím apelem.

WTF? Modelka v učebnici dějepisu?

Jan Nejedlý, 7/2023
O žádné jiné knize se v uplynulé okurkové sezóně tolik nemluvilo jako o badatelské učebnici dějepisu pro 9. ročník nazvané protimluvem Soudobé dějiny. Nakolik vyhrocená diskuse odrážela současné dění v Ústavu pro studium totalitních režimů, netušíme. Za zmínku však učebnice stojí.

Zmizí ze tříd umyvadla?

Jan Nejedlý, 7/2023
Veřejnost zaujal ministerský návrh nové hygienické vyhlášky pro školy, odkud mimo jiné zmizela povinnost zřídit oddělené záchodky pro chlapce a dívky, opatřit každou třídu umyvadlem či v případě mateřských školek opatřit objekt oplocením. Jak na tyto navrhované inovace nahlížíte?

Příliš živá historie

Jiří Karban, 7/2023
Často se zdá, že česká společnost si neví rady s dědictvím 80. let minulého století. A teď si představte, že stojíte před úkolem převyprávět žákům, jak se žilo v období normalizace a jak to v některých ohledech souvisí s vývojem po roce 1989.

Tajemství elektřiny, včel i hlaholice

Matěj Toman, 6/2023
Srovnání spermií savců, úniková hra i podpis v hlaholici. Na to vše láká návštěvníky sedmý ročník Veletrhu vědy. Na největší vědecké akci v Česku se odborníci podělí o nejnovější vědecké poznatky a přesvědčí děti i dospělé, že věda je zábava.

Třída smrti na pranýři

Jan Nejedlý, 6/2023
Režisér Pavel Soukup natočil v roce 2013 studentský animovaný film Třída smrti. Šlo o bakalářskou práci, takže snímek získal jen omezený ohlas. O dekádu později tento sedmiminutový film promítla učitelka třeťákům na jedné ostravské základce a nastalo haló.

Čeští spisovatelé ve škole i za školou

Jan Nejedlý, 6/2023
Nakladatelství Listen vydává čas od času tematické soubory povídek současných českých prozaiků. Nejnověji padla volba na téma školství. Svazku Ve škole i za školou dominují ženské autorky v poměru 8:2 – a jde o samé těžké váhy (Mornštajnová, Dvořáková, Bolavá, Katalpa aj.). Tíha ostatně naplňuje i většinu příběhů v knize.

Fond FKSP

Jan Nejedlý, 6/2023
Využíváte ve škole benefitů placených z fondu FKSP (Fond kulturních a sociálních potřeb)? Co z nabídky fondu jste v poslední době využili? Panuje podle vás rovnost mezi zaměstnanci ve využívání FKSP? Vidíte smysl takového fondu? Vadilo by vám, kdyby byl fond zrušen, a uspořené finance by navýšily platy zaměstnanců?

Sociální sítě učitelů

Jitka Neradová, 6/2023
Kritici sociálních sítí sázejí na špatnou kartu, když ze závislosti na virtuálním světě viní jen mladé lidi a děti. Měli by nakouknout i do mobilních návyků dospělých. A zejména pak pedagogů.

Husákova vnoučata

Jitka Neradová, 5/2023
Na středních školách nejsou místa. Mluví se o tom v poslední době často. Ano. Ví se to dávno. Řeší se to až nyní. Ale ty děti nespadly z nebe. Silné ročníky jsou tu už od mateřské školy. Tedy dobrých patnáct let na rozlousknutí oříšku. Nestalo se nic.

Dítě v hororové literatuře

5/2023
Pořádal jsem nedávno jednu antologii na téma horor v české literatuře. A při té pořadatelské práci na mě vypadla dvě velká zjištění. Jedno obecné, jedno konkrétní.