Online archiv

Kategorie: Různé

Kdyby ty covidy nebyly…

Ervín Bedrníček, 5/2021
Řediteli Kodejškovi nepoklesla hlava bolem, jak se píše v sentimentálních románech. On si ji prostě položil na stůl jako palačinku na talíř, protože už nemohl dál.

Digitální retro trafika

Jan Nejedlý, 5/2021
Je to dobrá zpráva pro češtináře, dějepisce a vůbec všechny zájemce o minulost. Ústav pro českou literaturu zpřístupnil digitalizovanou knihovnu časopisů (archiv.ucl.cas.cz/index.php), kde najdete na padesát titulů vycházejících od časů Rakouska až po zhroucení socialismu.

Domácí úkol z demokracie

Jiří Karban, 5/2021
Některým otcům i matkám se stává, že v rodinném kruhu vystupují jako amatérští glosátoři politického dění. Netuší, jak tím ovlivňují své vnímavé děti. Proto pozor na mocná slova, která vypouštíte z úst.

V hroším případě

Jan Nejedlý, 5/2021
V titulku není překlep. Jde o citát ze slohového cvičení, kde si dotyčný dysgrafik nenechal vymluvit, že „horší“ případ je trochu něco jiného než „hroší“ případ. Stejně tak zarputile psal, že vrah mířil „revorverem“ a pak odešel „beze slona“ (rozuměj: beze slova). A o tom, že v koruně stromu nehnízdili kosi, ale „kozy“, se nemá smysl rozepisovat.

Slovo ručené tělem

4/2021
Sedmnáctého dubna by oslavil stovku Jan Řezáč. Osobnost, o které Slovník české literatury po roce 1945 píše, že byl „nakladatelský redaktor, básník, prozaik, editor, teoretik a historik fotografie a výtvarného umění, překladatel“.

Navštivte Bretschneiderovo ucho

Jan Nejedlý, 4/2021
Minulý měsíc proburácel médii Švejk, neboť uběhlo sto let od vydání románu o dobrém vojákovi. Jak se média výročí zhostila?

Lolitky v síti i v pasti

Jan Nejedlý, 4/2021
Dokumentární film V síti režisérů Barbory Chalupové a Víta Klusáka otevřel tabuizované téma zneužívání dětí na internetu. Promítání jeho soft verze na školách zabránila pandemie, která ovšem učinila téma filmu ještě palčivějším.

Otesánci našich dnů

Jiří Karban, 4/2021
Občas zděšeně kroutíme hlavami nad otřesnými případy z černých kronik. V rolích obětí v nich figurují příbuzní pachatelů. Nechápeme, jak je možné, že vnuci a synové ublíží lidem, kteří je kdysi milovali.

Guilty pleasure

Jan Nejedlý, 4/2021
Výraz z titulku lze přeložit jako provinilé potěšení, tajná neřest či hříšná radost. Jde o něco, zač bychom se měli spíše stydět, protože to není považováno za příliš kvalitní, ale přesto tomu neodoláme.

Nenávistné reakce učitelů jsem nečekala

Pavla Koucká, 3/2021
Pandemie. Nouzový stav. Zavřené školy. Máme toho všichni – lidově řečeno – už plný kecky, plný brejle, plný zuby a ještě ke všemu po krk. A ve výsledku se zhádáme, i když nám jde o stejnou věc.

Tři ledové

Jan Nejedlý, 3/2021
Letošní zima byla neobyčejně krásná, i když vzhledem k neustávající pandemii poněkud nešťastná. Přívaly sněhu jsme si nemohli užít na horách. U lyžování a sáňkování ve městě nezřídka asistovala policie, a dokonce i jarní prázdniny přišly vniveč, ač by si žáci zmožení on-line výukou pobyt na zdravém vzduchu jistě zasloužili.

Chléb a hry aneb fotbal v čase protektorátu

Jan Nejedlý, 2/2021
Zatímco v roce 1942 provedli českoslovenští výsadkáři atentát na zastupujícího říšského protektora, o rok později usmrtili Heydrichova desetiletého syna fotbalisté SK Čechie Panenské Břežany, kteří se vraceli z utkání.