Žijí mezi námi II

Úcta a respekt k druhému člověku, ochota mu pomoci, zájem o společnost a její problémy, osobní angažovanost, dobrovolnictví… To vše jsou hodnoty, ke kterým by škola vedle znalostí měla mimo jiné také své žáky a studenty vést. A za tímto účelem jsme již po čtvrté uspořádali u nás na pražském Gymnáziu Na Zatlance tematický den s názvem Žijí mezi námi.

V předchozích třech ročnících jsme se hodně zaměřovali na lidi s psychickým či fyzickým handicapem, lidi na okraji společnosti, na etnické, náboženské a sexuální menšiny. Tento formát jsme se letos rozhodli lehce modifikovat a zaměřit se na organizace, které těmto lidem pomáhají, ale také dát prostor subjektům, které se věnují například vzdělávání či rozvoji občanské společnosti. Naším cílem tedy bylo ukázat studentům sektor neziskových organizací, nadací a charit v celém jeho rozsahu, pestrosti činnosti a způsobech financování. 


Vězeňkyně i vozíčkář

Ve dvou časových blocích se našim pěti stům studentům představilo formou hodinových besed třiadvacet organizací. Jako vždy hodně zaujaly konkrétní lidské příběhy. Hodně autentický případ nám zprostředkovala organizace Rubikon, která s sebou přivedla ženu, jež prošla výkonem trestu odnětí svobody a velmi otevřeně o tom dokázala studentům vyprávět. Silný příběh nabídl i vozíčkář, který dorazil s Paraplem a seznámil publikum se vším, co se musel naučit po úrazu a s tím, co mu stále komplikuje plnohodnotný život. 

V současné době tolik ceněné dobrovolnictví pak ve studentech skrze svoji prezentaci posílily např. NGO Genesis či Hestia. Zatímco některé organizace se této akce zúčastnily již po několikáté (S barvou ven/Prague pride, Armáda spásy či Dům tří přání), některé dorazily premiérově (Forum 2000, Lékaři bez hranic či Postbellum). Jako vhodné se jevilo i pozvání organizace Afrika Africe, protože před jistou dobou pro ni naši studenti pořádali charitativní sbírku. 

Placená zóna

Radek Aubrecht