Studentské projektové fórum

Již desátým rokem probíhá v Praze setkání studentů středních škol, kteří prezentují své projekty před nezávislou porotou. Zpětná vazba jejich práce i jejich výstupů je stěžejním bodem celého fóra.


Setkání, které od roku 2010 pořádá pražské Gymnázium Na Zatlance, je určeno především studentům středních škol, a to nejen pražských. Hlavním cílem fóra je rozvoj prezentačních dovedností, vzájemná inspirace a podpora nadaných a aktivních studentů. Účastníci mají patnáct minut na to, aby porotě představili svůj projekt, ať už individuální, či kolektivní. Dalších patnáct minut jim odborná porota klade doplňující dotazy a jejich práci i výstup hodnotí nejen z hlediska obsahu, ale také způsobu samotné prezentace. 

Placená zóna

Radek Aubrecht