Konec uplynulého kalendářního roku přinesl už tradiční předávání cen EDUína, které jsou určeny inovativním projektům, jež pomáhají měnit vzdělávání v České republice.

Klíčovým jmenovatelem posledního ročníku bylo snižování nerovností v přístupu ke kvalitnímu vzdělání, což je jeden z nejpalčivějších problémů, který trápí českou vzdělávací soustavu. Dlouhodobý problém navíc zesílila pandemie, v jejímž důsledku vláda od března 2020 opakovaně na dlouhé týdny uzavřela české školy. Dodejme, že nerovnost v přístupu ke vzdělání řadí Českou republiku, bohužel, na špičku mezi vyspělými zeměmi.

Organizátorem ceny je společnost EDUín, která si klade za cíl informovat veřejnost a média o proměnách světa vzdělávání a vzdělávací politiky. Do finále devátého ročníku EDUíny postoupilo deset z celkového počtu jednačtyřiceti přihlášených projektů. Finalisté měli čtyři minuty na prezentaci, kdy se snažili přesvědčit porotu o prospěšnosti a inovativnosti svého projektu. 

A kdo si nakonec odnesl ceny EDUína 2021? 


Učitelé v akci

První místo získal projekt Budoucí učitelé v akci: záchranný kruh školám a rodinám, který vznikl na zlínské Univerzitě Tomáše Bati. Tamní Ústav školní pedagogiky Fakulty humanitních studií zapojil během distanční výuky do praxe budoucí učitele, aby pomáhali potřebným žákům a jejich rodinám, které i v normální prezenční výuce zažívají opakovaně neúspěch. Porota ocenila zejména systematičnost a nadčasovost projektu, s jakou zmírňuje nerovnosti ve vzdělávání. Projekt navíc nabízí participujícím studentům pedagogiky jedinečnou zkušenost, propojuje jednotlivé aktéry vzdělávacího systému a je dobře reflektován univerzitou v přípravě budoucích pedagogů. 

Na druhé příčce se umístil projekt z Ostravy. Samo město jako zřizovatel škol reagovalo na potřebu zmírnění nerovností ve vzdělávání při pandemii koronaviru a zorganizovalo ve spolupráci se školami a neziskovými organizacemi doučování i příměstské tábory pro děti ze znevýhodněného prostředí. Porota ocenila inovativní a inspirativní přístup v řešení rozdílů ve vzdělávání. Město navíc ukázalo, že zřizovatel může být hybatelem změn v českém školství. 

Třetí místo získal web Doučujte.cz, který provozuje nezisková organizace Člověk v tísni. Stránka na jednom místě shromažďuje cenné metodické tipy, doporučení a odkazy pro doučovatele. Autoři projektu velmi vhodně využili dlouhodobých zkušeností, které má Člověk v tísni s doučováním. 


Placená zóna

Radek Aubrecht