Ceny EDUína 2020

Nejdůležitější událostí roku 2020 se stala pandemie, která zásadním způsobem zasáhla také školství. Do popředí vstoupil element distanční výuky, což se odrazilo i na podobě 8. ročníku EDUíny. Ceny společnosti EDUin, která je určena inspirativním projektům v oblasti vzdělávání.

A jak to dopadlo? Vítězem se stal Buddies on-line program ze ZŠ Smart v Roudnici nad Labem, v jehož rámci pomáhali během karantény starší žáci svým mladším vrstevníkům s výukou, úkoly a vším, co bylo potřeba. Porota na programu ocenila, že aniž by zapomněl na distanční výuku, podpořil budování a rozvoj sociálních kontaktů ve školní komunitě. Jeho velkou výhodou je také snadná replikovatelnost. Kdokoliv se jím může inspirovat, protože nevyžaduje žádné finanční náklady. 

Pomyslné stříbro získal projekt Učíme on-line, u jehož zrodu stálo Česko.digital.  Program poskytl v pravou chvíli metodickou a technickou podporu dětem, rodičům a učitelům a dokázal aktivizovat velké množství dobrovolníků a tím zvýšit svůj dosah. Třetí místo obsadil společný projekt neziskové organizace Člověk v tísni a Národního pedagogického institutu s názvem Zapojme všechny. Jeho přínosem byla nejen spolupráce mezi různými subjekty, ale zejména snaha o systémovou změnu a pomoc sociálně znevýhodněným dětem, které dle dostupných informací přechodem škol na distanční formu výuky utrpěly nejvíce.

Placená zóna

Radek Aubrecht