Online archiv

Kategorie: Pro učitele

Pokusní králíci ve školní lavici

Jitka Neradová, 7/2023
Děti se většinou do školy těší. Zkazí se teprve dlouhodobou školní docházkou. A nemalou měrou narážkami dospělých, kteří s oblibou děti straší: „Počkej, ve škole ti ukážou. Na druhém stupni tě srovnají…“ Proti tomuto rozšířenému návyku se jen těžko bojuje.

Global Teacher Prize 2023

Radek Aubrecht, 7/2023
V pražské Valdštejnské zahradě proběhlo již tradiční předávání prestižních cen Global Teacher Prize Czech Republic. Cílem této soutěže je ocenit inspirativní české učitele.

Strážci, hráči & spol.

6/2023
Jaké jsou příčiny chronicky se opakujícího problémového chování žáků či jejich nespolupráce s učitelem? Co všechno se může skrývat za tím, když žáci podávají permanentně slabé výkony v některém předmětu, nepracují dobře ani na rutinních úkolech, jsou apatičtí a nespolupracují ani v rámci tvořivých učebních činností, stále zapomínají pomůcky i domácí úkoly, přerušují učitele, vykřikují a baví se, výuku stále komentují...

Prodloužení školní docházky

Jiří Lacman, 6/2023
Ministři školství se u nás mění jak na obrtlíku. Za necelý rok a půl fungování vlády Petra Fialy, mimochodem též někdejšího ministra školství, stanul v čele resortu již třetí muž. Bývalý rektor Masarykovy univerzity Mikuláš Bek se v problematice vzdělávání orientuje zjevně lépe než jeho předchůdce. Ministrovo představení vizí, kam se by se mělo ubírat české školství, však hned v úvodu vyvolalo rozpaky

Kurs vlastenecké identity

Jiří Karban, 5/2023
Pokud chcete s dětmi mluvit o smyslu vlastenectví a jeho projevech, využijte dvě výrazné příležitosti, které nabízí měsíc květen. Na praktických ukázkách je možné demonstrovat hloubku i mělkost hojně užívaného pojmu.

Vrtěti školním psem

Jitka Neradová, 5/2023
Diskusi o revizi základního a středního vzdělávání provázejí mediálně vděčné, silné a úderné výkřiky typu zrušme výtvarnou a hudební výchovu, zrušíme druhý jazyk a nakonec vás všechny zruší umělá inteligence…

School, skůl, skuːl

Kristýna Havlíčková, 4/2023
Při výuce angličtiny je určitě důležité, aby žáci věděli, jak se dané slovíčko píše. Pro verbální komunikaci je však nezbytné, aby děti věděly, jak se co vyslovuje. Na mnoha základních školách se však výslovnost zařazuje na druhou kolej.

Bo nám to není jedno…

Jan Nejedlý, 4/2023
Na základě spolupráce ostravské radnice, Parlamentu dětí a mládeže Ostrava a Střediska volného času Korunka vznikl projekt Bo nám to není jedno. Jeho cílem je rozvoj žákovských parlamentů jednotlivých ostravských základních škol zřizovaných městskými obvody.

Známky na odstřel?

Jan Nejedlý, 4/2023
Ministerstvo školství uvažuje o změně klasifikace na prvním stupni základní školy. Pětici čísel chce nahradit slovním hodnocením plus pěti čtverečky, kdy plný počet zaškrtnutých čtverečků znamená „výborně“ atp. Je podle vás klasická klasifikace nedostatečná či dokonce škodlivá, protože děti stresuje? Jaký způsob hodnocení žáků preferujete vy?

Nadiktovat, zapsat, naučit

Jitka Neradová, 3/2023
Průkopníci nových trendů ve školství sázejí na špatnou kartu, když říkají, že frontální výuka je nemoderní. Měli by spíš vymezit, kdy ji vzít na milost. Přestože není in, děti frontálku mnohdy vyžadují.

Dejte šanci mladým básníkům!

Jiří Karban, 3/2023
Napadlo vás, že byste ve vaší škole založili klub poezie? Odsudek slovem nadbytečnost není namístě. Berte to jako výzvu pro kreativní češtináře, kteří zpozorovali, jak se v lavicích tu a tam projevuje tvůrčí duch začínajících veršotepců. Podchytit ho včas a probudit zájem o část literatury, nad níž mnozí ohrnují nos, může být dobrý úkol pro jarní sezonu. Co říkáte?

Příprava pro život

Jitka Neradová, 2/2023
V debatách o školství se často mluví o tom, že je třeba připravovat děti pro život. Nebo se hledí ještě dál. Je třeba je připravovat pro život v jednadvacátém století. Vždyť dnešní děti budou jednou vykonávat profese, které dosud ani neexistují. A škola je na ně nepřipravuje, protože se stále chystáme na minulou válku…