Prodloužení školní docházky

Ministři školství se u nás mění jak na obrtlíku. Za necelý rok a půl fungování vlády Petra Fialy, mimochodem též někdejšího ministra školství, stanul v čele resortu již třetí muž. Bývalý rektor Masarykovy univerzity Mikuláš Bek se v problematice vzdělávání orientuje zjevně lépe než jeho předchůdce. Ministrovo představení vizí, kam se by se mělo ubírat české školství, však hned v úvodu vyvolalo rozpaky

Nový ministr mezi svou hlavní prioritu zařadil prodloužení povinné školní docházky. Jako možné řešení vidí systém 8 + 2 + 2 roky, tedy osm let na základní škole, povinné dva roky střední školy s volitelnými moduly, zbylé dva roky buď opět s obecným nebo profilovaným vzděláním. V reálu by to znamenalo značné přenastavení systému počínaje zrušením deváté třídy základní školy a konče tlakem na kapacitu a zaměření středních škol, jež se v současnosti potýkají s kritickým nedostatkem míst pro studenty. A v době radikálního vládního šetření si na tyto změny chce pan ministr půjčit desítky miliard z EU.  

Zajímalo nás, co na prodloužení školní docházky říkají ženy a muži z praxe, jakkoli jde ještě jen o návrh v hrubých obrysech.

Placená zóna

Jiří Lacman