Strážci, hráči & spol.

Jaké jsou příčiny chronicky se opakujícího problémového chování žáků či jejich nespolupráce s učitelem? Co všechno se může skrývat za tím, když žáci podávají permanentně slabé výkony v některém předmětu, nepracují dobře ani na rutinních úkolech, jsou apatičtí a nespolupracují ani v rámci tvořivých učebních činností, stále zapomínají pomůcky i domácí úkoly, přerušují učitele, vykřikují a baví se, výuku stále komentují...

Není to tak, že tito žáci jsou jiní než vy, že se nevejdou do vašeho způsobu řízení výuky, i když pracujete s maximálním úsilím a zodpovědností. Pokud se vám podaří porozumět osobnostní typologii, přestanete si pokládat otázku Co je s tímto žákem v nepořádku? Místo toho se budete ptát: V čem je tento žák jiný než já, co potřebuje k tomu, aby se mohl efektivně a kvalitně učit? 

Díky poznání osobnostní typologie porozumíme, proč danému žákovi něco ve škole nejde, proč ho něco nebaví, proč v něčem selhává, stejně jako pochopíme, jakým způsobem máme s žákem pracovat, aby překonal různé vývojové překážky, abychom podpořili jeho vnitřní motivaci a rozvíjeli jeho schopnosti. 


Co je typologie MBTI?

Typologie osobnosti MBTI (Myers-Briggs Type Indicator) je nástroj, který nám může posloužit v různých oblastech osobního či profesního života. Jde o jeden z nejpoužívanějších osobnostních nástrojů. Odhaduje se, že od doby, kdy byl test v roce 1962 zařazen mezi kolekci testů Educational Testing Service, využilo MBTI přes padesát milionů lidí. 

Placená zóna