Bo nám to není jedno…

Na základě spolupráce ostravské radnice, Parlamentu dětí a mládeže Ostrava a Střediska volného času Korunka vznikl projekt Bo nám to není jedno. Jeho cílem je rozvoj žákovských parlamentů jednotlivých ostravských základních škol zřizovaných městskými obvody.

Žákovským samosprávám byla nabídnuta účast na semináři zaměřeném na využívání tzv. participativního rozpočtu. Jde o model, kdy samotní žáci navrhnou projekt potřebný pro jejich školu, připraví plán jeho realizace a pak se obrátí na město se žádostí o financování. Komise nakonec schválila devět předložených návrhů, mezi něž rozdělí sto tisíc korun. Náplň projektů je velmi různorodá. Zahrnuje třeba výuku první pomoci, zřízení plochy pro legální graffiti, vymalování tříd, pořádání školního plesu, zvyšování historického povědomí nebo vznik školního časopisu. Velmi aktuálnímu tématu se věnuje jeden z podpořených projektů Buď oukej na netu, který vznikl na Základní škole Aleše Hrdličky. Cílem je prevence kyberšikany. Program absolvují žáci čtvrtých a pátých ročníků. 


Jan Nejedlý