Čtvrtina učitelů je před vyhořením

Většina českých učitelů je ve své práci spokojena, navíc se v poslední době cítí i adekvátně finančně ohodnocena. Zároveň ale pedagogové bojují s vyčerpáním a hrozbou syndromu vyhoření. Vyplývá to z projektu Mapa školy, v němž odpovídalo 2600 učitelů.

„S finančním ohodnocením je nyní rozhodně spokojena více než třetina (35 %) pedagogů a další více než polovina (54 %) je spíše spokojena. V předcovidovém roce 2019 přitom s odměňováním bylo rozhodně spokojeno jen 18 % a spíše spokojeno 54 % učitelů,“ komentuje průzkum Michal Dorčák ze společnosti Scio. I přes lepší ohodnocení se téměř třetina (31 %) učitelů cítí ze své práce vyčerpána. „Vyčerpání souvisí i se syndromem vyhoření, kterým se v posledním roce cítila ohrožena čtvrtina (24 %) učitelů. Zároveň šlo o nejčastější negativní jev, s nímž se učitelé setkávali,“ dodává Dorčák. Nejvíce spokojeni byli pedagogové s vedením školy a se vztahy ve sboru, nejméně pak s komunikací s rodiči. Stěžovali si na agresivitu rodičů namířenou směrem k vyučujícímu (12 %) či přímo strach z některého rodiče (10 %) a také hrubě vulgární chování žáka (10 %).

Jan Nejedlý