Online archiv

Vydání: 1/2023

Byl váš děda Jan Neruda?

Jan Nejedlý, 1/2023
V prezidentských volbách mezi středoškoláky zvítězila Danuše Nerudová. Poslali jsme jí tedy otázky k rozhovoru – ovšem ne jen tak ledajaké. Vymysleli je žáci jedné základní školy. Odpovědi prezidentské kandidátky nám její realizační tým zaslal až po uzávěrce tištěné verze časopisu. Interview přinášíme tedy alespoň v elektronické verzi na webu.

Propojení se životem ve větných rozborech nenajdete

1/2023
Za poslední léta jsem se potkala s řadou zajímavých počinů. Se skvělou učebnicí Mluvnice pro holky a kluky (byť zatím jen v PDF), s vynikající prózou Ředitel a hydra, s videoklipem k písničce Nekvalifikovaný učitel. Až pak mi došlo, že mají všechny společného jmenovatele – Jana Jíchu. Když jsem nedávno odpovídala v anketě pro tento časopis, zjistila jsem, že jediný, s kým mám společný názor, je zase on. Marná práce, nezbývá než se poznat lépe.

Novoroční bilancování

Ervín Bedrníček, 1/2023
Přelom roku vybízí k bilancování. Ředitel základní školy Arnošt Kodejšek ovšem netušil, jaká hojnost času mu bude přidělena k hodnocení uplynulého pololetí a hlavně kde bude bilancovat.

Z letošního konce světa

Jan Nejedlý, 1/2023
Titulek k rozhovoru jsme si vypůjčili z básnické sbírky, již napsal pod pseudonymem Ivan Wernisch. Tématem však bude román, který taktéž pod pseudonymem stvořil čtyřicetiletý debutant Marek Technik. Jeho suverénně zkomponovaná prvotina Varování vypráví o střetu rozumu a iracionality v dnešní době. O matce s dcerou, které se sobě vzdalují. O náboženství a náboženských blouznivcích, kteří pravidelně přicházejí s varováním před koncem světa. A dnes víc než kdy jindy.

Pajda dobře hlídá pocestný…

Jan Nejedlý, 1/2023
V kultovní písni Rosa na kolejích se zpívá: „Pajda dobře hlídá pocestný, co se nocí toulaj, co si radši počkaj, až se stmí, a pak šlapou dál…“ Věděli jste, že onen „Pajda“ není žádný jezevčík ani padesátikoruna, nýbrž trampský Bůh, jenž střeží tuláky na cestách?

Smeták aneb Etický kodex pro rodiče

Jan Nejedlý, 1/2023
Zaznělo po aktivu, jak se ještě dnes v západních Čechách říká třídním schůzkám, z úst jedné maminky směrem ke své dceři: „Tak jsme si pozvali Smetáka na kobereček a nenechali na ní nit suchou.“ Řeč byla o učitelce českého jazyka, s níž jsou rodiče nespokojeni, a tak ji osobně pozvali na třídní schůzky, kde zkritizovali její práci. Potud v pořádku.

Těžký život šprta

Jitka Neradová, 1/2023
Titulek je záměrně zavádějící, zamyšlení bude opravdové. Šprta ve své úvaze totiž nechci vnímat vůbec pejorativně. Naopak. Zvolila jsem provokativní formu názvu, abychom učinili úlitbu bohu sledovanosti.

Bimba: talent pochroumaný dobou

1/2023
Bohumil „Bimba“ Konečný – tohle jméno je v dějinách české ilustrace a komiksu zapsáno minimálně zlatým písmem. Ovšem teprve pár posledních let.

Nejčastější chronická choroba českých dětí

Kateřina Cajthamlová, 1/2023
Epilepsie, dříve zvaná padoucnice, je jedno z nejdéle známých onemocnění mozku, o němž věděli už před čtyřmi tisíci lety v Mezopotámii. Projevuje se nejčastěji poruchou vědomí a svalovými křečemi v důsledku záchvatovitých poruch elektrické aktivity mozku, kdy dochází k nerovnováze mezi tlumící a budící aktivitou neuronů.

Co když to Ježíšek nevybral správně?

1/2023
Je leden, což rozhodně není měsíc knihy, spíš rovnou naopak, takže tipy na to, co kde komu brožovaného či vázaného koupit, můžou vypadat trochu nepřípadně. Ale jenom vypadat. Co když to Ježíšek o Vánocích nevybral správně a pod stromeček snesl úplně jinou knihu, než o kterou si malý anebo větší čtenář napsal? Anebo to popletl úplně a místo knížky nadělil třeba „bednu pro masožravce“ nebo „bednu plnou sladkostí“ – jakkoli s tím nejlepším možným páčidlem?

Mám papír z poradny!

Kristýna Havlíčková, 1/2023
V dnešní době snad už neexistuje škola, kde by nebylo ve třídě nějaké dítě s doporučením z pedagogicko-psychologické poradny. Co je vlastně ale onen magický „papír z poradny“?

Grunnlaget

Petra Macková, 1/2023
Grunnlaget znamená v překladu „základ“. Tato vyučovací metoda vychází z práce norského pedagoga Magna Nyborga (1927–1996) a je primárně určena pro výuku žáků ze sociálně znevýhodněného prostředí. Využít se dá ale i plošně, a proto ho v Norsku zavedla většina mateřských a základních škol.