Pajda dobře hlídá pocestný…

V kultovní písni Rosa na kolejích se zpívá: „Pajda dobře hlídá pocestný, co se nocí toulaj, co si radši počkaj, až se stmí, a pak šlapou dál…“ Věděli jste, že onen „Pajda“ není žádný jezevčík ani padesátikoruna, nýbrž trampský Bůh, jenž střeží tuláky na cestách?

Ostatně, i začátek této písně je zajímavý. Wabi Daněk jej převzal z projevu indiánského náčelníka k vládě USA: „Tak jako jazyk stále naráží na vylomený zub, tak i my neustále narážíme na porušování našich práv bělochy.“ V Modlitbě pro Martu zas zaznívá parafráze citátu z Komenského Kšaftu umírající matky Jednoty Bratrské: „…vláda věcí tvých k tobě se zase navrátí, ó lide český.“ V roce 1968 se objevil i song Heleny Vondráčkové Přejdi Jordán, který cenzura chápala jako výzvu k emigraci. V písních pop music se zkrátka skrývají různé kulturní i politické šifry, jež nepatří jen do hudební výchovy. Proč jej nevyužít k nenásilné edukaci. A to jsme se ani nezmínili o moravské hymně, kterou kdysi tvořilo ticho mezi hymnou českou a slovenskou.

Jan Nejedlý