Mám papír z poradny!

V dnešní době snad už neexistuje škola, kde by nebylo ve třídě nějaké dítě s doporučením z pedagogicko-psychologické poradny. Co je vlastně ale onen magický „papír z poradny“?

Pokud je dítě v něčem pomalejší, něco mu jde hůře nebo má problémy v chování či v prospěchu, rodiče obvykle navštíví odborníky v pedagogicko-psychologické poradně, aby zjistili, kde by mohl být problém a co by jejich dítěti mohlo pomoci. Poradnu navštíví buď ze své iniciativy (prostě se sami rozhodnou), nebo na základě doporučení školy. Objednací lhůty do poraden jsou dlouhé, v některých městech se čeká i rok. Pokud chcete čekat kratší dobu, můžete navštívit soukromou poradnu, za kterou si však zaplatíte.


Nepochopení a zneužití

Po absolvování vyšetření v jedné z poraden dítě obdrží doporučení. V tomto návrhu se uvádí, jak by rodiče měli pracovat s dítětem, co s ním nacvičovat – a zároveň jsou tam informace pro školu, na co by se měli v jednotlivých předmětech zaměřit. Poradna také stanoví diagnózu. Valná většina klientů odchází s diagnózou dysgrafie, dyslexie, dysortografie nebo kombinace těchto poruch. Neméně častou diagnózou je ADHD. Mnohé děti mají problémy také s chováním, navazováním sociálních kontaktů, soustředěním. V doporučení tedy najdeme body, jak by mohla škola předcházet negativnímu chování, a zároveň rady, na co se zaměřit v jednotlivých předmětech. 

Někdy je návštěva poradny opravdu nutná, v některých případech však spíše úsměvná. Do poradny chodí i rodiče, jejichž dítě prospívá s jedničkami či dvojkami, ale podle jejich mínění je dítě pomalejší než ostatní nebo školu nezvládá. 

Placená zóna

Kristýna Havlíčková