Francouzská inspirace

Od skladby dětské stravy se odvíjí budoucí zdraví člověka po celý jeho život. Začít v pravý čas, tedy už v období prvních příkrmů vhodným způsobem postupně zavádět správný druh potravin, je tím nejlepším řešením, jak dodávat dětskému organismu adekvátní množství plnohodnotných živin i jak děti přirozenou cestou přivykat zdraví prospěšnému stravování.

Zejména v kritickém období dospívání se takto naučené děti obejdou bez touhy po pokrmech upřednostňovaných jejich vrstevníky, jimiž jsou hlavně fastfoodová strava, pekárenské výrobky s vysokým obsahem cukru, soli i aditiv, limonády, energetické nápoje apod. To stejné se týká volby vhodných surovin v jejich budoucím samostatném životě, jež bude pokračovat ve stejném duchu jako doma.

Správnými stravovacími návyky je bezpečně uchráníme též od obezity, základního stavebního kamene cukrovky i jí přidružených chorob (hypertenze, poruchy zažívání, zvýšená hladina cholesterolu), jimiž v současné době trpí značné procento dětí již předškolního věku. Pokud nedojde v jejich jídelníčku co nejdříve ke změně výživy podpořené pravidelným pohybem, s přibývajícími lety u nich nabývá nejen hmotnost, ale i počet dalších zdravotních potíží, tentokrát psychického rázu. Pocity méněcennosti, nízké sebevědomí či poruchy výživy (anorexie, bulimie) jsou pak zbytečnými komplikacemi i celoživotními omezeními bránícími snadnému začlenění se do školního kolektivu i hledání si svého místa ve společnosti.


Co jedí francouzské děti?

Jak se co nejdříve vyvarovat dosavadních chyb a naučit své děti jíst co nejlépe, k tomu nám mohou dopomoci rady francouzské výživové specialistky Karen Bakker Le Billon. Absolventka Oxfordské univerzity a držitelka mnoha cen včetně Rhodesova stipendia je sděluje prostřednictvím svých knih, článků, mediálních vystoupeních i internetových stránek. Zde jsou některé z jejích zásadních poznatků, které v praxi slaví úspěch a potvrzují známý slogan, který je současně názvem autorčiny první knihy: Francouzské děti jedí všechno!

Nemají totiž na výběr, neboť vhodné potraviny i veškerá pravidla související s dětskou výživou určují rodiče. Pomocí dokonale promyšleného plánu seznamují své děti v pokrmech s jednotlivými zástupci z rostlinné i živočišné říše, v pravý čas, v pravém množství a vždy v co nejvyšší možné kvalitě. Francouzské maminky začínají chytře nejprve vegetariánskými surovinami, neboť rostlinné plody méně zatěžují dozrávající trávicí systém malých strávníků. A ony samy spolu s ostatními rodinnými příslušníky vyznávají totožný stravovací styl. Tak jsou svým potomkům tím nejlepším příkladem.


Placená zóna